TNN online วันออกพรรษาขายเหล้าได้ไหม เช็กข้อกฎหมายทำได้หรือไม่?

TNN ONLINE

สังคม

วันออกพรรษาขายเหล้าได้ไหม เช็กข้อกฎหมายทำได้หรือไม่?

วันออกพรรษาขายเหล้าได้ไหม เช็กข้อกฎหมายทำได้หรือไม่?

29 ตุลาคม 2566 วันออกพรรษาขายเหล้าได้ไหม เช็กข้อกฎหมายทำได้หรือไม่ หากฝ่าฝืนจะมีความผิดอย่างไร

29 ตุลาคม 2566 วันออกพรรษาขายเหล้าได้ไหม เช็กข้อกฎหมายทำได้หรือไม่ หากฝ่าฝืนจะมีความผิดอย่างไร


วันออกพรรษา 2566 ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 ปีนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2566 วันออกพรรษา เป็นอีกหนึ่งวันสำคัญทางพุทธศาสนา มีชื่อเรียกว่าวันปวารณา หรือวันมหาปวารณา คือ วันพระใหญ่ที่สิ้นสุดการจำพรรษาครบ 3 เดือนแห่งพระสงฆ์ในพุทธศาสนา ตรงกับปฏิทินจันทรคติ 15 ค่ำเดือน 11 มีจุดประสงค์เพื่อให้เพื่อนพระภิกษุ ว่ากล่าวตักเตือนกันได้ด้วยเมตตาจิต หรือกล่าวได้ว่าคือการตอบคำถามข้อสงสัย และวิจารณ์พระสงฆ์สำหรับการปรับปรุงตนเองให้ดียิ่งขึ้น


วันออกพรรษาขายเหล้าได้ไหม 


ทั้งนี้ เนื่องจาก วันออกพรรษา ของทุกปี เป็นวันพระใหญ่ ได้มีการขอความร่วมมือร้านค้า สถานประกอบการ ร้านอาหาร งดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันออกพรรษา ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี


ประกาศ ระบุว่า กำหนดวันห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แห่งพระราชบัญญัติ ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 กำหนดให้ห้ามขายเหล้า เบียร์ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการ ร้านอาหาร ร้านค้าและสถานบริการทุกประเภทงดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด 


ทั้งการขายส่งและขายปลีกทั่วประเทศ พร้อมห้ามตั้งวงดื่มในสถานที่กำหนดห้าม หากฝ่าฝืนจะมีความผิดตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฯ มาตรา 59 ระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับภาพ AFP

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง