TNN กต.เผยอพยพคนไทยออกจากอิสราเอล 3,400 คน สถานการณ์ส่อแววยืดเยื้อ

TNN

สังคม

กต.เผยอพยพคนไทยออกจากอิสราเอล 3,400 คน สถานการณ์ส่อแววยืดเยื้อ

กต.เผยอพยพคนไทยออกจากอิสราเอล 3,400 คน สถานการณ์ส่อแววยืดเยื้อ

กต.เผยอพยพคนไทยออกจากอิสราเอลกว่า 3,400 คน สถานการณ์สู้รบส่อแววยืดเยื้อ หากบานปลายอาจกระทบการจัดเที่ยวบินออกจากพื้นที่

วันนี้ (25 ต.ค. 66) กระทรวงการต่างประเทศของไทยเผยแพร่สรุปการแถลงข่าวในประเด็นสถานการณ์สู้รบในอิสราเอลและกาซาประจำวันอังคาร (24 ต.ค.66) ผ่านทางเว็บไซต์ โดยระบุว่า แม้การโจมตีทางอากาศอาจลดน้อยลงเมื่อเทียบกับช่วงแรกที่เกิดการสู้รบ แต่มีแนวโน้มที่การสู้รบจะยืดเยื้อและหากสถานการณ์บานปลายก็จะส่งผลกระทบต่อการอพยพ รวมถึงการจัดเที่ยวบินออกจากพื้นที่

รายงานจากกระทรวงการต่างประเทศของไทยระบุว่า "ตามที่ได้เกิดสถานการณ์สู้รบในอิสราเอลและกาซาตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2566 และรัฐบาลไทยได้อพยพคนไทยออกจากอิสราเอลมากกว่า 3,400 คน (ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2566) แล้วนั้น กระทรวงการต่างประเทศขอเรียน ดังนี้

1. จากประเมินของหลายฝ่ายเห็นว่า แม้การโจมตีทางอากาศในระยะนี้อาจลดลงเมื่อเทียบกับช่วงแรกที่เกิดการสู้รบ แต่มีแนวโน้มที่การสู้รบจะยืดเยื้อและสถานการณ์จะทวีความรุนแรงมากขึ้นในกรณีที่กองกำลังทหารอิสราเอลบุกกาซาทางบก ซึ่งอาจทำให้การสู้รบขยายตัวไปยังบริเวณอื่นของอิสราเอล เช่น บริเวณชายแดนทางเหนือติดกับเลบานอน หากสถานการณ์บานปลายก็จะส่งผลกระทบต่อการอพยพ รวมถึงการจัดเที่ยวบินออกจากพื้นที่ได้

2. ทางการไทยขอแนะนำให้คนไทยในอิสราเอลพิจารณาเดินทางกลับประเทศไทยโดยเร็วที่สุด โดยคำนึงถึงเหตุผลด้านความปลอดภัยของชีวิตของท่านเป็นสำคัญ ซึ่งรัฐบาลพร้อมดำเนินการทุกวิถีทางให้ทุกท่านได้เดินทางกลับประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ รวมถึงกระทรวงแรงงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดให้มีมาตรการต่างๆ เพื่อดูแลช่วยเหลือท่านในการทำมาหาเลี้ยงชีพในระหว่างที่พำนักอยู่ในประเทศไทย และในอนาคต หากสถานการณ์เอื้ออำนวย ท่านก็สามารถเดินทางกลับไปทำงานที่อิสราเอลได้อีก โดยกระทรวงแรงงานพร้อมที่จะอำนวยความสะดวกให้ท่าน

3. สำหรับประชาชนชาวไทย กระทรวงการต่างประเทศขอแนะนำว่า ขณะนี้ควรหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังประเทศอิสราเอล หรือเลื่อนการเดินทางไปอิสราเอลออกไปก่อน และขอให้ติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์การสู้รบครั้งนี้อย่างใกล้ชิดจากแหล่งข่าวและหน่วยงานที่เชื่อถือได้ต่อไป"

สำหรับการอพยพคนไทยกลับสู่มาตุภูมิกระทรวงการต่างประเทศขอแจ้งรายละเอียดเที่ยวบินอพยพที่จะกลับถึงไทยในวันที่ 25 ต.ค. 66 ดังนี้

1. สายการบิน Spice Jet (SG9014) ถึงสนามบินสุวรรณภูมิวันที่  เวลา 05.15 น. จำนวนผู้ลงทะเบียน 320 คน (ตามที่ได้ประกาศแจ้งแล้ว แต่เวลาถึง ปทท. เปลี่ยนแปลง)

2. สายการบิน El Al (LY1081) ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ เวลา 19.50 น. จำนวนผู้ลงทะเบียน 235 คน

ภาพจาก TNN ONLINE 

ข่าวแนะนำ