TNN online เรียนรู้วัฒนธรรมเกาหลี ผ่านประสบการณ์จากนิทรรศการสื่อผสม

TNN ONLINE

สังคม

เรียนรู้วัฒนธรรมเกาหลี ผ่านประสบการณ์จากนิทรรศการสื่อผสม

เรียนรู้วัฒนธรรมเกาหลี ผ่านประสบการณ์จากนิทรรศการสื่อผสม

กรมศิลปากร โดยสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ร่วมกับ ศูนย์วัฒนธรรมเกาหลีประจำประเทศไทย จัดกิจกรรมEducation Program เรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรมเกาหลีที่สะท้อนให้เห็นความเชื่อมโยงอดีตและปัจจุบันผ่านนิทรรศการ “A New Encounter: Immersive Gallery of Korean Art” ซึ่งถ่ายทอดประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและพุทธศาสนาของเกาหลี ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเสมือนจริง

เรียนรู้วัฒนธรรมเกาหลี ผ่านประสบการณ์จากนิทรรศการสื่อผสม

เรียนรู้วัฒนธรรมเกาหลี ผ่านประสบการณ์จากนิทรรศการสื่อผสม

กรมศิลปากร โดยสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ร่วมกับ ศูนย์วัฒนธรรมเกาหลีประจำประเทศไทย จัดกิจกรรมEducation Program เรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรมเกาหลีที่สะท้อนให้เห็นความเชื่อมโยงอดีตและปัจจุบันผ่านนิทรรศการ “A New Encounter: Immersive Gallery of Korean Art” ซึ่งถ่ายทอดประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและพุทธศาสนาของเกาหลี ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเสมือนจริง 

เรียนรู้วัฒนธรรมเกาหลี ผ่านประสบการณ์จากนิทรรศการสื่อผสม

เรียนรู้วัฒนธรรมเกาหลี ผ่านประสบการณ์จากนิทรรศการสื่อผสม

พร้อมชมการแสดง “Jindo Drum Dance” -ศิลปะการเต้นรําที่ผสมผสานการเคลื่อนไหวของร่างกายเข้าด้วยกันกับการตีกลองอันเป็นเอกลักษณ์ และยังได้ร่วมกิจกรรม Hands-on ทำที่คั่นหนังสือ “Minhwa” ซึ่งเป็นศิลปะการวาดภาพลงบนกระดาษหรือบนผืนผ้าแบบดั้งเดิมจากยุคปลายโชซอน โดยมีเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ของกรมศิลปากร เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 100 คน

เรียนรู้วัฒนธรรมเกาหลี ผ่านประสบการณ์จากนิทรรศการสื่อผสม

เรียนรู้วัฒนธรรมเกาหลี ผ่านประสบการณ์จากนิทรรศการสื่อผสม

ในโอกาสนี้ นายมุน ซึง-ฮย็อน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย กล่าวปาฐกถาพิเศษ รวมถึงรับฟังการบรรยายพิเศษโดยนายโจ แจอิล ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมเกาหลีประจำประเทศไทย

เรียนรู้วัฒนธรรมเกาหลี ผ่านประสบการณ์จากนิทรรศการสื่อผสม

นิทรรศการ “A New Encounter: Immersive Gallery of Korean Art” เกิดจากความร่วมมือ ระหว่างกรมศิลปากรและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเกาหลี แห่งสาธารณรัฐเกาหลี ตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศให้เกิดขึ้น 

เรียนรู้วัฒนธรรมเกาหลี ผ่านประสบการณ์จากนิทรรศการสื่อผสม

เรียนรู้วัฒนธรรมเกาหลี ผ่านประสบการณ์จากนิทรรศการสื่อผสม

สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติขอเชิญมาเรียนรู้และสัมผัสประสบการณ์จากนิทรรศการ

“A New Encounter: Immersive Gallery of Korean Art” ที่ยังเปิดให้ทุกท่านเข้าชม  ห้อง 401 อาคารมหาสุรสิงหนาท พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร จนถึงวันที่ 21 พฤษภาคม นี้

(เมื่อวันที่ 17 ..66)

เรียนรู้วัฒนธรรมเกาหลี ผ่านประสบการณ์จากนิทรรศการสื่อผสม

ภาพโดยธนาชัย ประมาณพาณิชย์


อัลบัมรูปภาพ 28ภาพ

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง