TNN online ขมุกขมัวทั่วกรุงเทพฯ ค่าฝุ่นพุ่งเกินค่าในระดับมีผลต่อสุขภาพ

TNN ONLINE

สังคม

ขมุกขมัวทั่วกรุงเทพฯ ค่าฝุ่นพุ่งเกินค่าในระดับมีผลต่อสุขภาพ

ขมุกขมัวทั่วกรุงเทพฯ ค่าฝุ่นพุ่งเกินค่าในระดับมีผลต่อสุขภาพ

เมื่อเวลา 12.00 น. ภาพมุมสูงบรรยากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งถูกปกคลุมไปด้วยฝุ่นละออง PM 2.5 ทำให้เกิดมลพิษในอากาศ ตึกหรืออาคารบางแห่งที่เคยดูได้จากระยะไกล ในวันนี้ถูกฝุ่นบดบังทัศนียภาพเป็นส่วนใหญ่

ขมุกขมัวทั่วกรุงเทพฯ ค่าฝุ่นพุ่งเกินค่าในระดับมีผลต่อสุขภาพ

เมื่อเวลา 12.00 ภาพมุมสูงบรรยากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งถูกปกคลุมไปด้วยฝุ่นละออง PM 2.5 ทำให้เกิดมลพิษในอากาศ ตึกหรืออาคารบางแห่งที่เคยดูได้จากระยะไกล ในวันนี้ถูกฝุ่นบดบังทัศนียภาพเป็นส่วนใหญ่

ขมุกขมัวทั่วกรุงเทพฯ ค่าฝุ่นพุ่งเกินค่าในระดับมีผลต่อสุขภาพ

ทั้งนี้ฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM 2.5 ยังคงมีแนวโน้มสูงขึ้นในหลายพื้นที่ ซึ่งในวันนี้ (2 ..) มี 4 จุดที่พบว่า ค่าฝุ่นละออง PM 2.5 สูงเกิน 300 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งทั้งหมดอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือทั้งหมด และค่าฝุ่นพุ่งหลายพื้นที่ทั้งเหนือ-กลาง-อีสาน / กทม. 48 เขตอยู่ในระดับมีผลต่อสุขภาพ

ขมุกขมัวทั่วกรุงเทพฯ ค่าฝุ่นพุ่งเกินค่าในระดับมีผลต่อสุขภาพ

โดยวันนี้ ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ของสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรุงเทพมหานคร เวลา 07.00 ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ตรวจวัดได้ 71-121 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ..) พบว่าเกินมาตรฐาน(มาตรฐานไม่เกิน 50 มคก./ลบ..) จำนวน 70 พื้นที่(เมื่อวันที่ 2 ..66)

ขมุกขมัวทั่วกรุงเทพฯ ค่าฝุ่นพุ่งเกินค่าในระดับมีผลต่อสุขภาพ

ขมุกขมัวทั่วกรุงเทพฯ ค่าฝุ่นพุ่งเกินค่าในระดับมีผลต่อสุขภาพ

ภาพโดยธนาชัย ประมาณพาณิชย์


 

อัลบัมรูปภาพ 15ภาพ

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง