TNN online ผู้ขับแท็กซี่แน่นสถานีกลางบางซื่อทยอยปรับจูนมิเตอร์ในรอบกว่า 8 ปี

TNN ONLINE

สังคม

ผู้ขับแท็กซี่แน่นสถานีกลางบางซื่อทยอยปรับจูนมิเตอร์ในรอบกว่า 8 ปี

ผู้ขับแท็กซี่แน่นสถานีกลางบางซื่อทยอยปรับจูนมิเตอร์ในรอบกว่า 8 ปี

ผู้ขับรถแท็กซี่จำนวนมาก ทะยอยเดินทางมา ปรับจูนมิเตอร์ให้ถูกต้องและทำการซีลตะกั่วที่มิเตอร์ก่อนออกให้บริการประชาชน ตามที่กระทรวงคมนาคมได้มีประกาศปรับอัตราค่าโดยสารรถแท็กซี่ในเขตกรุงเทพมหานคร และได้ลงประกาศราชกิจจานุเบกษาฯแล้ว ผู้ขับรถแท็กซี่ต้องนำมิเตอร์ไปปรับจูนมาตรค่าโดยสารที่บริษัทผู้จำหน่ายมิเตอร์ให้ถูกต้องตามประกาศฯ

ผู้ขับแท็กซี่แน่นสถานีกลางบางซื่อทยอยปรับจูนมิเตอร์ในรอบกว่า 8 ปี

ผู้ขับแท็กซี่แน่นสถานีกลางบางซื่อทยอยปรับจูนมิเตอร์ในรอบกว่า 8 ปี

ผู้ขับรถแท็กซี่จำนวนมาก ทะยอยเดินทางมา ปรับจูนมิเตอร์ให้ถูกต้องและทำการซีลตะกั่วที่มิเตอร์ก่อนออกให้บริการประชาชน  ตามที่กระทรวงคมนาคมได้มีประกาศปรับอัตราค่าโดยสารรถแท็กซี่ในเขตกรุงเทพมหานคร และได้ลงประกาศราชกิจจานุเบกษาฯแล้ว ผู้ขับรถแท็กซี่ต้องนำมิเตอร์ไปปรับจูนมาตรค่าโดยสารที่บริษัทผู้จำหน่ายมิเตอร์ให้ถูกต้องตามประกาศฯ โดยผู้ขับรถแท็กซี่สามารถนำมิเตอร์มาปรับจูน ได้ตั้งแต่วันนี้(16 ..66) ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566  ที่ สถานีกลางบางซื่อ 

ผู้ขับแท็กซี่แน่นสถานีกลางบางซื่อทยอยปรับจูนมิเตอร์ในรอบกว่า 8 ปี ผู้ขับแท็กซี่แน่นสถานีกลางบางซื่อทยอยปรับจูนมิเตอร์ในรอบกว่า 8 ปี

สำหรับ มิเตอร์ที่จะสามารถปรับจูนได้ ต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ไม่ชำรุด บกพร่อง และ หลังการปรับจูนกรมการขนส่งทางบกได้จัดเจ้าหน้าที่ให้บริการตรวจสอบรับรองความถูกต้องของมิเตอร์ ตามที่กฎหมายกำหนด  ผู้ขับแท็กซี่แน่นสถานีกลางบางซื่อทยอยปรับจูนมิเตอร์ในรอบกว่า 8 ปี ผู้ขับแท็กซี่แน่นสถานีกลางบางซื่อทยอยปรับจูนมิเตอร์ในรอบกว่า 8 ปี และ เมื่อมิเตอร์ปรับจูนค่าโดยสารเรียบร้อยแล้ว อัตราค่าโดยสารจะปรับขึ้นอยู่ที่ ระยะทาง 1 กิโลเมตรแรก 35.00 บาท และ ระยะทางเกินกว่า 1 กิโลเมตรถึงกิโลเมตรที่ 10 กิโลเมตรละ 6.50 บาท ซึ่งเมื่อสอบถามผู้ขับรถแท็กซี่  ต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า ถือว่าช่วยให้รายได้เพิ่มขึ้น หลังจากค่าโดยสารรถแท็กซี่ ไม่ได้มีการปรับขึ้นมาเป็นเวลากว่า 8 ปีแล้ว(เมื่อวันที่ 16 ..66)

ผู้ขับแท็กซี่แน่นสถานีกลางบางซื่อทยอยปรับจูนมิเตอร์ในรอบกว่า 8 ปี ผู้ขับแท็กซี่แน่นสถานีกลางบางซื่อทยอยปรับจูนมิเตอร์ในรอบกว่า 8 ปี

ภาพโดยธนาชัย ประมาณพาณิชย์อัลบัมรูปภาพ 30ภาพ

ข่าวแนะนำ