TNN online กางเกงลายช้าง แฟชั่นลายไทยกับ นทท. ต่างชาติ

TNN ONLINE

สังคม

กางเกงลายช้าง แฟชั่นลายไทยกับ นทท. ต่างชาติ

กางเกงลายช้าง แฟชั่นลายไทยกับ นทท. ต่างชาติ

นักท่องเที่ยวเดินทางเพื่อมาเข้าชมความสวยงามของวัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือ “วัดพระแก้ว” ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวอันดับต้นๆที่ชาวต่างชาตินิยมมากัน ตั้งอยู่ในพระบรมมหาราชวังนักท่องเที่ยวที่จะเข้าชมด้านในจึงต้องแต่งกายให้ดูสุภาพเพื่อเป็นการให้เกียรติและเคารพสถานที่

กางเกงลายช้าง แฟชั่นลายไทยกับ นทท. ต่างชาติ

นักท่องเที่ยวเดินทางเพื่อมาเข้าชมความสวยงามของวัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือ “วัดพระแก้ว”  ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวอันดับต้นๆที่ชาวต่างชาตินิยมมากัน ตั้งอยู่ในพระบรมมหาราชวังนักท่องเที่ยวที่จะเข้าชมด้านในจึงต้องแต่งกายให้ดูสุภาพเพื่อเป็นการให้เกียรติและเคารพสถานที่

กางเกงลายช้าง แฟชั่นลายไทยกับ นทท. ต่างชาติ

กางเกงลายช้าง แฟชั่นลายไทยกับ นทท. ต่างชาติ

กางเกงลายช้าง แฟชั่นลายไทยกับ นทท. ต่างชาติ

"กางเกงลายช้างเลยเป็นตัวช่วยที่ถ้านักท่องเที่ยวคนไหนใส่ขาสั้นมาก็สามารถสวมทับลงไปได้เลย จากเอกลักษณ์ที่กางเกงใส่สบายเนื้อผ้าบางระบายความร้อนได้ดี ทำให้เป็นที่นิยมของเหล่านักท่องเที่ยวต่างชาติ ซึ่งร้านค้าบริเวณใกล้เคียงมีขายและราคาไม่แพง นอกจากนี้ยังมีผ้าถุง และผ้าคลุมลายช้างเป็นทางเลือก ถือเป็นหนึ่งในแฟชั่นที่นักท่องเที่ยวต่างชาตินิยมหามาใส่กัน

กางเกงลายช้าง แฟชั่นลายไทยกับ นทท. ต่างชาติ

กางเกงลายช้าง แฟชั่นลายไทยกับ นทท. ต่างชาติ

โดย การเข้ามาชมวัดพระแก้ว ซึ่งเป็นเขตพระราชฐานต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย ควรปฏิบัติตามกฎระเบียบของวัด ได้แก่ ห้ามสวมเสื้อแขนกุด สายเดี่ยว หรือเสื้อที่เปิดไหล่ทุกชนิดห้ามสวมใส่กางเกงขาสั้น กางเกงสามส่วนกางเกนยีนส์ขาด  ส่วนกระโปรงก็ไม่สั้นจนเกินไป  ส่วนรองเท้าก็ควรเป็นรองเท้าสุภาพ เป็นต้น(เมื่อวันที่ 13 ..66) 

กางเกงลายช้าง แฟชั่นลายไทยกับ นทท. ต่างชาติ

ภาพโดยธนาชัย ประมาณพาณิชย์ข่าวแนะนำ