TNN online วันนี้วันอะไร 24 ตุลาคม ตรงกับ “วันสหประชาชาติ”

TNN ONLINE

สังคม

วันนี้วันอะไร 24 ตุลาคม ตรงกับ “วันสหประชาชาติ”

วันนี้วันอะไร 24 ตุลาคม ตรงกับ “วันสหประชาชาติ”

รู้หรือไม่ว่าวันนี้ หรือวันที่ 24 ตุลาคม ตรงกับ “วันสหประชาชาติ”!

วันนี้วันอะไร 24 ตุลาคม ตรงกับ “วันสหประชาชาติ”

ย้อนกลับไปวันนี้เมื่อ 78 ปีที่แล้ว หรือวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2488 กฎบัตรสหประชาชาติ มีผลบังคับใช้เป็นครั้งแรก จนนำไปสู่การเป็นที่มาของการกำหนด “วันสหประชาชาติ” ขึ้น

โดยวันสหประชาชาติ มีจุดประสงค์ในการก่อตั้งขึ้นมาเพื่อให้ผู้คนทั่วโลกรับรู้ถึงเป้าหมาย จุดประสงค์และการบรรลุผลของสหประชาชาติ 

สำหรับองค์การสหประชาชาติ หรือที่รู้จักกันในนาม UN เป็นองค์กรระหว่างรัฐบาลที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อรักษาสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ มีหน้าที่หลักในการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศให้อยู่ในลักษณะที่เป็นมิตร 

ที่มาข้อมูล : www.nationaltoday.com

ที่มาภาพ : Freepik/www.slon.pics


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง