TNN บทสวดมนต์ คำอุทิศส่วนกุศล

TNN

สังคม

บทสวดมนต์ คำอุทิศส่วนกุศล

บทสวดมนต์ คำอุทิศส่วนกุศล

บทสวดมนต์ข้ามปี2567 คำอุทิศส่วนกุศล เป็น บุญประเภทหนึ่งที่เกิดขึ้น ซึ่งมีจิตคิดให้ผู้อื่นรับรู้บุญที่ได้ทำมาเพื่อให้สัตว์นั้นได้อนุโมทนา

  คำอุทิศส่วนกุศล


    อิทังปุญญะพลัง

    ผลบุญใด ที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ได้บำเพ็ญแล้ว ณ โอกาสนี้

    ขออุทิศส่วนกุศลนี้ ให้แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย

    ขอเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายได้โปรดโมทนา ได้โปรดอดโทษให้แก่ข้าพเจ้า นับตั้งแต่บัดนี้ ตราบเท้าเข้าสู่พระนิพพาน


    และขออุทิศส่วนกุศลนี้ ให้แก่เทพเจ้าทั้งหลาย ที่ปกปักรักษาข้าพเจ้า

    และเทพเจ้าทั้งหลายทั่วสากลพิภพ และพระยายมราช

    ขอเทพเจ้าทั้งหลาย และพระยายมราช ได้โปรดโมทนา

    และโปรดเป็นสักขีพยาน ในการบำเพ็ญกุศล ของข้าพเจ้า ในครั้งนี้ด้วยเถิด


    และขออุทิศส่วนกุศลนี้ แก่ท่านทั้งหลาย ที่เสวยความสุขอยู่ก็ดี เสวยความทุกข์อยู่ก็ดี เป็นญาติก็ดี มิใช่ญาติก็ดี

    ขอให้ท่านทั้งหลายจงโมทนา พึงได้รับประโยชน์ ความสุข เช่นเดียวกับข้าพเจ้าจะพึงได้รับ ณ กาลบัดเดี๋ยวนี้เถิด


    ผลบุญใดที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้บำเพ็ญแล้ว ณ โอกาส นี้

    ขอผลบุญนี้ จงเป็นปัจจัย

    ให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย ได้เข้าถึงซึ่งพระนิพพานในชาติปัจจุบันด้วยเทอญ


ดาวน์โหลด บทสวดมนต์ข้ามปี โดยกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ที่นี่ >> บทสวดมนต์ ดาวน์โหลด


ภาพจาก : TNN Online

ข้อมูลจาก : วัดบนเว็บ


ข่าวแนะนำ