TNN online บทสวดมนต์ บทแผ่ส่วนกุศล

TNN ONLINE

สังคม

บทสวดมนต์ บทแผ่ส่วนกุศล

บทสวดมนต์ บทแผ่ส่วนกุศล

บทสวดมนต์ข้ามปี2567 บทแผ่ส่วนกุศล เป็นการอุทิศบุญกุศลที่เราได้สวดมนต์ภาวนาให้กับ พ่อ แม่ ญาติพี่น้อง ครูอาจารย์ เทวดา ผีเร่ร่อน เจ้ากรรมนายเวร และสัตว์ทั้งหลาย

  บท แผ่ส่วนกุศล


    อิทัง เม มาตาปิตูนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ มาตาปิตะโร

    ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่มารดา บิดาของข้าพเจ้า ขอให้มารดา บิดาของข้าพเจ้ามีความสุข


    อิทัง เม ญาตีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ ญาตะโย

    ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า ขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุข


    อิทัง เม คุรูปัชฌายาจริยานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ คุรูปัชฌายาจริยา

    ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้า ขอให้ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสุข


    อิทัง สัพพะเทวะตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพเทวา

    ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข


    อิทัง สัพพะเปตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เปตา

    ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เปรตทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข


    อิทัง สัพพะเวรีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพเวรี

    ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข


    อิทัง สัพพะสัตตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ สัตตา

    ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขทั่วหน้ากันเทอญ


ดาวน์โหลด บทสวดมนต์ข้ามปี โดยกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ที่นี่ >> บทสวดมนต์ ดาวน์โหลด


ภาพจาก : TNN Online

ข้อมูลจาก : Myhora
                   กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง