TNN online บทสวดมนต์ แผ่เมตตา ให้สรรพสัตว์

TNN ONLINE

สังคม

บทสวดมนต์ แผ่เมตตา ให้สรรพสัตว์

บทสวดมนต์ แผ่เมตตา ให้สรรพสัตว์

บทสวดมนต์ข้ามปี2567 บทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ เพื่อแผ่เมตตาให้กับสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเจ้ากรรมนายเวรทั้งในชาตินี้และชาติที่แล้วที่เราได้กระทำการล่วงเกิน เบียดเบียน หรือเอาชีวิตไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั่งใจ

  บท แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์


    สัพเพ สัตตา

    สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิด เเก่ เจ็บ ตาย ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น


    อะเวรา โหตุ 

    จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรแก่กันเเละกันเลย


    อัพพะยาปัชฌา โหนตุ

    จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้เบียนเบียดซึ่งกันเเละกันเลย


    อะนีฆา โหนตุ

    จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย


    สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ

    จงมีความสุขกาย สุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเทอญ.


ดาวน์โหลด บทสวดมนต์ข้ามปี โดยกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ที่นี่ >> บทสวดมนต์ ดาวน์โหลด


ภาพจาก : TNN Online

ข้อมูลจาก : botsuatmon
                  กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง