TNN online บทสวดมนต์แผ่เมตตาให้ตนเอง

TNN ONLINE

สังคม

บทสวดมนต์แผ่เมตตาให้ตนเอง

บทสวดมนต์แผ่เมตตาให้ตนเอง

บทสวดมนต์ข้ามปี2567 บทแผ่เมตตาให้ตนเอง เพื่อเป็นการเตรียมใจให้เกิดเมตตาที่แท้ โดยให้ถือเอาตัวเองเป็นที่ตั้ง

  บทแผ่เมตตาให้ตนเอง


    อะหัง สุขิโต โหมิ

    ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุข

    อะหัง นิททุกโข โหมิ

    ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์

    อะหัง อะเวโร โหมิ

    ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากเวร

    อะหัง อัพยาปัชโฌ โหมิ

    ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวง

    สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ

    ขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขกายสุขใจ รักษากายวาจาใจให้พันจากความทุกข์ภัยทั้งปวงเถิด


ดาวน์โหลด บทสวดมนต์ข้ามปี โดยกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ที่นี่ >> บทสวดมนต์ ดาวน์โหลด


ภาพจาก : TNN Online

ข้อมูลจาก : มูลนิธิสัมมาอาชีวะ
                   กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง