TNN online บทสวดมนต์ ชัยมงคลคาถา

TNN ONLINE

สังคม

บทสวดมนต์ ชัยมงคลคาถา

บทสวดมนต์ ชัยมงคลคาถา

บทสวดมนต์ข้ามปี2567 บทที่ 33 ชัยมงคลคาถา บทคาถาสวดเพื่อให้เกิดมีชัยมงคลในการทำพิธีมงคลต่าง ๆ โดยกล่าวถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าที่ทรงมีพระกรุณาเป็นที่พึ่งของสรรพสัตว์ เป็นสัจวาจาให้เกิดชัยมงคลในมงคลพิธี

  บท ชัยมงคลคาถา


    ชะยันโต โพธิยา มูเล

    สัก์ยานัง นันทิวัฑฒะโน

    เอวัง ต์วัง วิชะโย โหหิ

    ชะยัสสุ ชะยะมังคะเล

    อะปะราชิตะปัลลังเก

    สีเส ปะฐะวิโปกขะเร

    อะภิเสเก สัพพะพุทธานัง

    อัคคัปปัตโต ปะโมทะติ

    สุนักขัตตัง สุมังคะลัง

    สุปะภาตัง สุหุฏฐิตัง

    สุกขะโณ สุมุหุตโตจะ

    สุยิฏฐัง พรัหมะจาริสุ

    ปะทักขิณัง กายะกัมมัง

    วาจากัมมัง ปะทักขิณัง

    ปะทักขิณัง มะโนกัมมัง

    ปะณิธีเต ปะทักขิณา

    ปะทักขิณานิ กัต์วานะ

    ละภันตัตเถ ปะทักขิเณ  


  คำแปล


    ขอข้าพเจ้าจงมีชัยชนะในชัยมงคลพิธี ดุจพระจอมมุนีผู้ยังความปีติยินดีให้เพิ่มพูนแก่ชาวศากยะ ทรงมีชัยชนะมาร ณ โคนต้นมหาโพธิ์ทรงถึงความเป็นเลิศยอดเยี่ยม ทรงปีติปราโมทย์อยู่เหนืออชิตบัลลังก์อันไม่รู้พ่าย ณ โปกขรปฐพี อันเป็นที่อภิเษกของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ ฉะนั้นเถิด เวลาที่กำหนดไว้ดี งานมงคลดี รุ่งแจ้งดี ความพยายามดี ชั่วขณะหนึ่งดี ชั่วครู่หนึ่งดี การบูชาดี แด่พระสงฆ์ผู้บริสุทธิ์ กายกรรมอันเป็นกุศล วจีกรรมอันเป็นกุศล มโนกรรมอันเป็นกุศล ความปรารถนาดีอันเป็นกุศล ผู้ได้ประพฤติกรรมอันเป็นกุศล ย่อมประสบความสุขโชคดี เทอญ


ดาวน์โหลด บทสวดมนต์ข้ามปี โดยกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ที่นี่ >> บทสวดมนต์ ดาวน์โหลด


ภาพจาก : AFP

ข้อมูลจาก : หนังสือสวดมนต์ ฉบับวัดพระธรรมกาย
                   กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง