TNN online บทสวดมนต์ นักขัตตยักข์

TNN ONLINE

สังคม

บทสวดมนต์ นักขัตตยักข์

บทสวดมนต์ นักขัตตยักข์

บทสวดมนต์ข้ามปี2567 บทที่ 32 นักขัตตยักข์ บทที่อ้างอานุภาพพระปริตรที่ได้สาธยายแล้ว กำจัดอุปสรรคอันตรายทั้งปวง

  บท นักขัตตยักข์


    นักขัตตะยักขะภูตานัง, ปาปัคคะหะนิวาระณา, ปะริตตัสสานุภาเวนะ, หันตวา  เตสัง  อุปัททะเว

    นักขัตตะยักขะภูตานัง, ปาปัคคะหะนิวาระณา, ปะริตตัสสานุภาเวนะ, หันตวา  เตสัง  อุปัททะเว

    นักขัตตะยักขะภูตานัง, ปาปัคคะหะนิวาระณา, ปะริตตัสสานุภาเวนะ, หันตวา  เตสัง  อุปัททะเว ฯ


  คำแปล


    ได้มีการทำความป้องกันความชั่วร้าย ของพวกดวงดาวที่ใหเคราะก์ยักษ์ และพวกภูติผีปีศาจทั้งหลายแล้ว ด้วยอานุภาพแห่งพระปริตร ขอจงกำจัดความจัยไรชั่วร้ายทั้งหลายที่เกิดจากพวกดวงดาวที่ให้เคราะห์ ยักษ์ และพวกภูติผีปีศาจทั้งหลายเหล่านั้นเสียเถิด ฯ


ดาวน์โหลด บทสวดมนต์ข้ามปี โดยกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ที่นี่ >> บทสวดมนต์ ดาวน์โหลด


ภาพจาก : AFP

ข้อมูลจาก : หนังสือ สวดมนต์แปล วัดจันทาราม (วัดท่าซุง) อ.เมือง จ.อุทัยธานี
                   กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง