TNN online บทสวดมนต์ นัตถิเมฯ

TNN ONLINE

สังคม

บทสวดมนต์ นัตถิเมฯ

บทสวดมนต์ นัตถิเมฯ

บทสวดมนต์ข้ามปี2567 บทที่ 23 นัตถิเม ฯ ว่าด้วยที่พึ่งอันประเสริฐ คือ พระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์

  บท นัตถิเม ฯ


    นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง        

    พุทโธ เม สะระณัง วะรัง               

    เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ                  

    โหนตุ เต ชะยะมังคะลัง              

    นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง             

    ธัมโม เม สะระณัง วะรัง               

    เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ                  

    โหนตุ เต ชะยะมังคะลัง               

    นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง             

    สังโฆ เม สะระณัง วะรัง               

    เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ                  

    โหนตุ เต ชะยะมังคะลัง      


  คำแปล         


    ที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มี

    พระพุทธเจ้า เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้า

    ด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้

     ขอชัยมงคลจงมีแก่ท่านเทอญ

    ที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มี

    พระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้า

    ด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้

    ขอชัยมงคลจงมีแก่ท่านเทอญ

    ที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มี

    พระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้า

    ด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้

    ขอชัยมงคลจงมีแก่ท่านเทอญ.


ดาวน์โหลด บทสวดมนต์ข้ามปี โดยกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ที่นี่ >> บทสวดมนต์ ดาวน์โหลด


ภาพจาก : AFP

ข้อมูลจาก : สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
                   กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง