TNN online ชวนชมปรากฏการณ์ "จันทรุปราคาเงามัว" ตรงกับคืนดวงจันทร์เต็มดวง 5 พ.ค.นี้

TNN ONLINE

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชวนชมปรากฏการณ์ "จันทรุปราคาเงามัว" ตรงกับคืนดวงจันทร์เต็มดวง 5 พ.ค.นี้

ชวนชมปรากฏการณ์ จันทรุปราคาเงามัว ตรงกับคืนดวงจันทร์เต็มดวง 5 พ.ค.นี้

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ เผยจะเกิดปรากฏการณ์ "จันทรุปราคาเงามัว" คืนวันที่ 5 พฤษภาคม เวลาประมาณ 22:14 - 02:31 น.

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ เผยจะเกิดปรากฏการณ์ "จันทรุปราคาเงามัว" คืนวันที่ 5 พฤษภาคม เวลาประมาณ 22:14 - 02:31 น.


เพจเฟซบุ๊ก NARIT สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ แจ้งว่า วันที่ 5 พฤษภาคม จะเกิดปรากฏการณ์ "จันทรุปราคาเงามัว" เวลาประมาณ 22:14 - 02:31 น. ตรงกับคืนดวงจันทร์เต็มดวง ขณะเกิดปรากฏการณ์ดวงจันทร์จะสว่างลดลงเพียงเล็กน้อย สังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงได้ยาก

โดยดวงจันทร์จะเริ่มเคลื่อนเข้าสู่เงามัวของโลกตั้งแต่เวลาประมาณ 22:14 น. ของวันที่ 5 พฤษภาคม 2566 และเข้าสู่เงามัวมากที่สุดเวลาประมาณ 00:22 น. ของวันที่ 6 พฤษภาคม 2566 จากนั้นจะค่อย ๆ เคลื่อนออกจากเงามัว จนสิ้นสุดปรากฏการณ์ในเวลาประมาณ 02:31 น. สังเกตความเปลี่ยนแปลงได้ค่อนข้างยาก มองด้วยตาเปล่าไม่ชัดเจน เนื่องจากดวงจันทร์โคจรเข้าไปในเงามัวของโลกบางส่วน และไม่ได้ผ่านเข้าไปในบริเวณเงามืด ดวงจันทร์จึงไม่ปรากฏเว้าแหว่ง จะยังคงมองเห็นดวงจันทร์เต็มดวงแต่มีความสว่างในส่วนที่อยู่ในเงามัวลดลงเท่านั้น หากถ่ายภาพเปรียบเทียบความสว่างขณะเกิดปรากฏการณ์จะเห็นการเปลี่ยนแปลงความสว่างของดวงจันทร์ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

สำหรับปรากฏการณ์จันทรุปราคาในประเทศไทยครั้งต่อไป จะเกิดเป็น "จันทรุปราคาบางส่วน" ตรงกับวันที่ 29 ตุลาคม 2566


ที่มาและภาพจาก NARIT สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ