TNN online ภาพล่าสุด NGC 1961 กาแล็กซีก้นหอย สุดอลังการจากกล้องฮับเบิลของนาซา

TNN ONLINE

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาพล่าสุด NGC 1961 กาแล็กซีก้นหอย สุดอลังการจากกล้องฮับเบิลของนาซา

ภาพล่าสุด NGC 1961 กาแล็กซีก้นหอย สุดอลังการจากกล้องฮับเบิลของนาซา

เปิดภาพกาแล็กซี NGC 1961 หรือ "กาแล็กซีก้นหอย" อยู่ห่างจากโลกประมาณ 180 ล้านปีแสง ในกลุ่มดาวยีราฟ เป็นภาพใหม่ล่าสุดจากกล้องโทรทรรศน์อวกาศฮับเบิลของนาซา

เปิดภาพกาแล็กซี NGC 1961 หรือ "กาแล็กซีก้นหอย" อยู่ห่างจากโลกประมาณ 180 ล้านปีแสง ในกลุ่มดาวยีราฟ เป็นภาพใหม่ล่าสุดจากกล้องโทรทรรศน์อวกาศฮับเบิลของนาซา


วันนี้ (18 ต.ค.65) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ หรือ NARIT เผยแพร่ข้อมูลจากองค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ หรือ องค์การนาซา (NASA) เปิดภาพใหม่ล่าสุดจากกล้องโทรทรรศน์อวกาศฮับเบิล เป็นภาพของ "กาแล็กซี NGC 1961" หรือ "กาแล็กซีก้นหอย" อันสุดตระการตา โดยมีรายละเอียดระบุว่า

กาแล็กซี NGC 1961 ที่กางแขนอันงดงามภาพนี้ เป็นภาพใหม่ล่าสุดจากกล้องโทรทรรศน์อวกาศฮับเบิลของนาซา และแสงสีฟ้าของดาวฤกษ์อายุน้อยที่สว่างไสวอยู่บริเวณแขนที่หมุนอยู่รอบใจกลางของกาแล็กซี

"NGC 1961" เป็น "กาแล็กซีก้นหอย" มีแถบดาวฤกษ์บริเวณใกล้ใจกลางที่ไม่สว่างชัดเจนมากนัก จึงจัดอยู่ในประเภทระหว่างกาแล็กซีก้นหอยแบบ “มีคาน” และ “ไม่มีคาน” ห่างจากโลกประมาณ 180 ล้านปีแสง ในกลุ่มดาวยีราฟ (Camelopardalis) ที่จุดศูนย์กลางของกาแล็กซีมีความสว่างมากกว่าบริเวณอื่น ๆ 

เนื่องจากมีหลุมดำมวลยิ่งยวดที่กำลังดึงดูดมวลสารโดยรอบอย่างรุนแรง ทำให้เกิดการปลดปล่อยอนุภาคและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าออกมา และเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการวิวัฒนาการกาแล็กซี 

นักดาราศาสตร์เรียกใจกลางกาแล็กซีลักษณะนี้ว่า “Active Galactic Nuclei” หรือ “AGN”  ซึ่งบางกาแล็กซีสามารถมี AGN ที่มีความสว่างมากกว่ากาแล็กซีทั้งกาแล็กซีเลยทีเดียว

ข้อมูลจากกล้องฮับเบิลที่นำมาประมวลผลเป็นภาพถ่ายนี้ เกิดจากงานวิจัย 2 หัวข้อ ได้แก่ การศึกษากาแล็กซีในแค็ตตาล็อก Arp ที่ยังไม่เคยมีการเก็บข้อมูลมาก่อน และการศึกษาดาวฤกษ์ที่อาจมีจุดจบเป็นซูเปอร์โนวา.


เรียบเรียง : มงคล  สุขรัตน์ - เจ้าหน้าที่สารสนเทศดาราศาสตร์ สดร.

ภาพและข้อมูลอ้างอิง จาก nasa.gov

ข่าวที่เกี่ยวข้อง