TNN online ครม. มีมติให้วันที่ 5 ธันวาคม เป็นวันอาสาสมัครสากล ตามมติสหประชาชาติ

TNN ONLINE

การเมือง

ครม. มีมติให้วันที่ 5 ธันวาคม เป็นวันอาสาสมัครสากล ตามมติสหประชาชาติ

ครม. มีมติให้วันที่ 5 ธันวาคม เป็นวันอาสาสมัครสากล ตามมติสหประชาชาติ

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เห็นชอบให้กำหนดวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปีเป็น "วันอาสาสมัครสากล" ซึ่งเป็นไปตามมติของสหประชาชาติ

วันนี้ (17 ส.ค.64) นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี ว่าที่ประชุมเห็นชอบให้กำหนดวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปีเป็น "วันอาสาสมัครสากล" ซึ่งเป็นไปตามมติของสหประชาชาติ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนกิจกรรมด้านอาสาสมัคร ของไทยเผยแพร่สู่ระดับสากล และเป็นการยกระดับบรรลุสู่เป้าหมายที่ยั่งยืนของสหประชาชาติด้วย

อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยมีวันอาสาสมัครสากลอยู่แล้ว โดยครม. ในอดีตตั้งแต่ปี 2543 ได้กำหนดให้วันที่ 21 ตุลาคมของทุกปีเป็นวันอาสาสมัครไทย เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมต่างๆเกี่ยวกับอาสาสมัคร แต่ด้วยทางสหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่ 5 ธันวาคมเป็นวันอาสาสมัครสากล

ดังนั้น ครม. จึงเปลี่ยนให้วันที่ 5 ธันวาคม เป็นวันอาสาสมัครสากล ซึ่งจะมีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนร่วมและรวมตัวกันเป็นอาสาสมัครมากขึ้น โดยจะให้จัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 21 ตุลาคมถึงวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี


ข่าวแนะนำ