‘นฤมล’ ลงพื้นที่ขอนแก่น พร้อมเดินหน้าพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน

TNN ONLINE

การเมือง

‘นฤมล’ ลงพื้นที่ขอนแก่น พร้อมเดินหน้าพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน

‘นฤมล’ ลงพื้นที่ขอนแก่น พร้อมเดินหน้าพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน

‘นฤมล’ ลงพื้นที่ขอนแก่น พร้อมเดินหน้าพัฒนาทักษะฝีมือให้แก่แรงงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้อย่างยั่งยืน

วันนี้ (29ส.ค.63) นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดร.ภาคิน สมมิตรธนกุล ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่น พบปะประชาชนและผู้ใช้แรงงาน กว่า 800 คน เพื่อให้กำลังใจแก่ประชาชนผู้ใช้แรงงาน รวมถึงรับทราบปัญหา อุปสรรค และความต้องการของประชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะความต้องการด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน ณ ที่ว่าการอำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า รัฐบาลภายใต้การนำของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รวมถึง พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องสวัสดิการ โดยเฉพาะการให้โอกาสเข้าถึงสิ่งจำเป็นขั้นพื้นฐาน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศ ตลอดจนโอกาสในการได้รับการพัฒนาทักษะทางอาชีพ ให้มีงานทำ มีรายได้ ซึ่งกระทรวงแรงงานโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จะได้ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานทุกภาคส่วน เพื่อเตรียมความพร้อมกำลังแรงงานทั้งแรงงานในระบบ แรงงานนอกระบบ ตลอดจนแรงงานภาคการเกษตรที่อยู่ในช่วงรอฤดูกาลเก็บเกี่ยว ให้มีโอกาสในการประกอบอาชีพเสริมหรืออาชีพอิสระ สามารถสร้างรายได้ ดูแลตนเองและครอบครัวต่อไป“การพบปะประชาชนและผู้ใช้แรงงานในวันนี้ ทำให้รับทราบปัญหา อุปสรรค และความต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐ ตลอดจนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนการดำเนินงานของกระทรวงภายใต้ภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของภาคประชาชนได้อย่างแท้จริง อีกทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วย” รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวสำหรับแรงงานที่ต้องการพัฒนาทักษะฝีมือให้ตรงกับความต้องการของตลาด รวมถึงพัฒนาทักษะเพื่อนำไปประกอบอาชีพเสริม ตลอดจนเพิ่มทักษะฝีมือทางด้านอาชีพ สามารถติดต่อสมัครฝึกอบรมได้ที่หน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ซึ่งมีอยู่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ หรือติดตามในเพจเฟซบุคของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้ หรือโทรสอบถามที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4

เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live
twitter : TNNONLINE
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE
Instagram : TNN_ONLINE
TIKTOK : @TNNONLINE