TNN ‘เลือกสว.กรุงเทพฯ’ ผ่านเข้าระดับจังหวัดรวมทั้งหมด 1,634 คน

TNN

การเมือง

‘เลือกสว.กรุงเทพฯ’ ผ่านเข้าระดับจังหวัดรวมทั้งหมด 1,634 คน

‘เลือกสว.กรุงเทพฯ’  ผ่านเข้าระดับจังหวัดรวมทั้งหมด 1,634 คน

‘เลือกสว.กรุงเทพฯ’ ผ่านการเข้ารับเลือกระดับจังหวัดทั้งหมด 1,634 คน, เขตบางกะปิสมัครครบทั้ง 20 กลุ่มอาชีพ

วันนี้ (10 มิ.ย. 67) พญ.วันทนีย์ วัฒนะ ปลัดกรุงเทพมหานคร (กทม.) เผยผลการเลือกสมาชิกวุฒิสภา (สว.) ระดับอำเภอของ กทม.เมื่อวานนี้ (9 มิ.ย.) ที่มีการจัดการเลือก สว.ในพื้นที่ 50 เขตเป็นไปด้วยความเรียบร้อย แต่ละเขตมีจำนวนผู้ได้รับเลือกระดับอำเภอไม่เท่ากัน แตกต่างกันไปตามจำนวนผู้สมัคร และบางเขตมีผู้สมัครไม่ครบทั้ง 20 กลุ่มอาชีพ โดยมีเพียงเขตเดียวที่มีผู้สมัครครบทั้ง 20 กลุ่มอาชีพ คือ เขตบางกะปิ และเป็นเขตที่มีผู้สมัครสูงที่สุดถึง 99 คน


ผลการเลือก สว.ปรากฏว่า ทั้ง 50 เขตมีผู้ที่ผ่านการเลือกระดับอำเภอเพื่อเป็นตัวแทน 20 กลุ่มอาชีพ เข้าไปเลือกระดับจังหวัด จำนวน 1,634 คน โดยการเลือก สว.ระดับจังหวัด จะมีขึ้นในวันที่ 16 มิ.ย.67 ซึ่งในวันดังกล่าวจะทำการเลือกผู้สมัครแต่ละกลุ่มอาชีพทั้ง 20 กลุ่ม ให้เหลือกลุ่มละ 2 คน รวม 40 คน เพื่อเป็นตัวแทนของ กทม.เข้าสู่การเลือก สว.ระดับประเทศ ในวันที่ 26 มิ.ย.67 และจะประกาศผลเลือก สว.ในเดือน ก.ค.67 ต่อไป


ข้อมูลจาก:  กรุงเทพมหานคร 

ภาพจากกรุงเทพมหานคร 

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง