TNN วันแรกเปิดรับสมัคร สว. ประธานกกต. ย้ำทุกพื้นที่มีความพร้อม ดำเนินการตามกฏหมาย

TNN

การเมือง

วันแรกเปิดรับสมัคร สว. ประธานกกต. ย้ำทุกพื้นที่มีความพร้อม ดำเนินการตามกฏหมาย

วันแรกเปิดรับสมัคร สว. ประธานกกต. ย้ำทุกพื้นที่มีความพร้อม ดำเนินการตามกฏหมาย

วันแรกเปิดรับสมัคร สว. ทั่วประเทศ ประธานกกต. เชื่อมั่นจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทุกพื้นที่มีความพร้อม ดำเนินการทุกอย่างตามกฏหมาย

วันนี้ 20 พ.ค. 2567 เมื่อเวลา 07.30 น. นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานคณะกรรมการการการเลือกตั้ง (กกต. )ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมการรับสมัครสมัครสมาชิกวุฒิสภา (สว.) ที่สำนักงานเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร  ซึ่งทางเขตได้มีการเตรียมความพร้อมสถานที่รับสมัครรวมถึงป้ายประชาสัมพันธ์การรับสมัครอย่างชัดเจน


นายอิทธิพร ระบุว่า ทุกพื้นที่มีความพร้อมเนื่องจาก กกต. และเครือข่ายที่เข้ามาช่วยงานได้มีการพูดคุยหารือและซักซ้อมความเข้าใจการปฎิบัติการเตรียมการครั้งนี้เป็นอย่างดี  เพราะที่ผ่านมากกต. ได้สร้างความเข้าใจกับทุกหน่วยงานและมีการเตรียมความพร้อมจนถึงวันนี้ โดยเฉพาะพื้นที่กทม. ที่คาดว่าจะมีผู้มาสมัครมากที่สุดแต่ส่วนตัวก็เชื่อมั่นในการทำหน้าที่ของกทม. และทุกจังหวัดเพราะได้มีการทำความเข้าใจกับผู้ว่าราชการและนายอำเภอทั่วประเทศไปแล้ว  


สำหรับในพื้นที่กทม.  ได้มีการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ ในการเปิดรับสมัคร 5,000 คน และได้มีการเตรียมความพร้อมขั้นตอนต่างๆ ในการรับสมัคร อย่างพร้อมเพรียงแล้ว แต่ประธาน กกต. ก็กำชับเจ้าหน้าที่ ในการตรวจสอบเอกสารผู้สมัครจะต้องครบถ้วน หากไม่ครบถ้วนแนะนำให้มาสมัครในวันเวลาที่กำหนดใหม่ 


ส่วนที่มีกระแสต่างๆ ในโลกโซเชียลสำหรับการสมัคร สว. นั้น นายอิทธิพร กล่าวว่า กกต. ได้ดำเนินการทุกอย่างตามกฏหมาย ขณะที่การฮั้ว เห็นว่า กฎหมายออกมาให้ผู้สมัครทุกคนให้รักษากฎหมาย โดยรูปแบบการเลือกถือว่าเป็นการป้องกันการฮั้วในระดับเบื้องต้นไม่ว่าจะเป็นการให้จ่ายค่าสมัคร 2,500 บาทรวมถึงการเลือกไขว้  


ขณะที่กกต. ก็มีเครือข่ายตั้งผู้ตรวจการเลือกตั้ง 423 คน ไว้เป็นชุดเคลื่อนที่เร็วในการปฎิบัติหน้าที่ รวมถึงป้องกันปราบปรามการทุจริตและคาดหวังว่าการทุจริตจะมีไม่มาก และเชื่อว่าการสมัครสว. จะชอบด้วยกฎหมาย ภาพจาก TNN ONLINE

ข่าวแนะนำ