TNN นายกฯ เปิดทำเนียบรัฐบาล ต้อนรับ ‘ผู้นำนิวซีแลนด์’ เยือนไทยในรอบ 11 ปี

TNN

การเมือง

นายกฯ เปิดทำเนียบรัฐบาล ต้อนรับ ‘ผู้นำนิวซีแลนด์’ เยือนไทยในรอบ 11 ปี

นายกฯ เปิดทำเนียบรัฐบาล ต้อนรับ ‘ผู้นำนิวซีแลนด์’ เยือนไทยในรอบ 11 ปี

นายกฯ เปิดทำเนียบรัฐบาล ให้การต้อนรับ ‘นายกรัฐมนตรีแห่งนิวซีแลนด์’ ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในรอบ 11 ปี

วันนี้ ( 17 เม.ย. 67 )นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดทำเนียบรัฐบาล ให้การต้อนรับ ‘นายคริสโตเฟอร์ ลักซอน’ นายกรัฐมนตรีแห่งนิวซีแลนด์  โอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาล  ระหว่างวันที่ 16 - 18 เมษายน  โดยที่ผู้นำทั้งสองประเทศได้เดินตรวจแถวกองทหารเกียรติยศร่วมกันบริเวณสนามหญ้าหน้าตึกไทยคู่ฟ้า  ก่อนจะถ่ายภาพร่วมกันบริเวณบันไดโถงกลางบนไทยคู่ฟ้า  โอกาสนี้นายคริสโตเฟอร์ ลักซอน ได้ลงนามในสมุดเยี่ยมด้วย


จากนั้น  นายกรัฐมนตรีไทยและนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์  ได้หารือข้อราชการด้านความร่วมมือด้านต่างๆ ซึ่งเป็นเรื่องที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อร่างถ้อยแถลงร่วมระหว่างผู้นำของสองประเทศแล้ว โดยมีเนื้อหาครอบคลุมความร่วมมือไทย-นิวซีแลนด์ด้านความสัมพันธ์ ทวิภาคี ความร่วมมือด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ การค้าและการลงทุน พลังงานทดแทน ตลอดจนการส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับประชาชน รวมถึงความร่วมมือในระดับภูมิภาค  อาทิ  การประกาศเป้าหมายการยกระดับความสัมพันธ์เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างกันในปี 2569   การประกาศความคืบหน้าของแผนความร่วมมือกลาโหมนิวซีแลนด์ - ไทย  การประกาศเป้าหมายเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกันเป็นสามเท่า ภายในปี 2588  การส่งเสริมความร่วมมือด้านพลังงานหมุนเวียน เพื่อลดการใช้พลังงานฟอสซิลและรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  ตลอดจนประเด็นข้อขัดแย้งในภูมิภาคและระหว่างประเทศต่างๆ อาทิ สถานการณ์ในเมียนมา ความขัดแย้งยูเครน-รัสเซีย ความขัดแย้งอิสราเอล-ปาเลสไตน์ และข้อพิพาทในทะเลจีนใต้


จากนั้น ผู้นำทั้งสองประเทศได้นำตัวแทนภาครัฐและเอกชนมาหารือร่วมกัน โดยนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ได้นำรัฐมนตรีด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสรรพากร รวมถึงคณะนักธุรกิจระดับผู้บริหารจากบริษัทชั้นนำของนิวซีแลนด์ จำนวน 25 บริษัท ที่ดำเนินงานในอุตสาหกรรมเป้าหมายของไทย เช่น เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร เกษตรแม่นยำ ภาคดิจิทัล และภาคพลังงาน เข้าร่วมหารือกับทางการไทยด้วย


นอกจากนี้ ผู้นำของสองประเทศยังได้ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามความตกลงและแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจในความร่วมมือหลายฉบับ และในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีไทยยังได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน เพื่อเป็นเกียรติแก่นายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์และคณะด้วย 


สำหรับการเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์เป็นไปตามคำเชิญของนายกรัฐมนตรีไทย ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากการหารือทวิภาคีระหว่างผู้นำของสองประเทศในห้วงการประชุมสุดยอดอาเซียน - ออสเตรเลีย สมัยพิเศษ ณ นครเมลเบิร์น เครือรัฐออสเตรเลีย


ทั้งนี้ การเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ และการหารือร่วมกันในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ในการกระชับและส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับนิวซีแลนด์ให้ใกล้ชิดและแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเพื่อประกาศเจตนารมณ์ในการยกระดับความสัมพันธ์เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ในปี 2569 ซึ่งเป็นวาระครบรอบ 70 ปี ของความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันด้วย 


ภาพจาก: ทำเนียบรัฐบาล 

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง