TNN สั่งการด่วน! ข้าราชการฝ่ายปกครอง อย่าแสดงพฤติกรรมเสื่อมเสีย ขณะปฏิบัติหน้าที่

TNN

การเมือง

สั่งการด่วน! ข้าราชการฝ่ายปกครอง อย่าแสดงพฤติกรรมเสื่อมเสีย ขณะปฏิบัติหน้าที่

สั่งการด่วน! ข้าราชการฝ่ายปกครอง อย่าแสดงพฤติกรรมเสื่อมเสีย ขณะปฏิบัติหน้าที่

อธิบดีกรมการปกครอง สั่งการด่วน ข้าราชการฝ่ายปกครองอย่าแสดงพฤติกรรมเสื่อมเสีย-ห้ามดื่มแอลกอฮอล์ ขณะปฏิบัติหน้าที่

นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการปกครอง ได้สั่งการด่วน เรื่องการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการฝ่ายปกครอง ระบุว่าห้ามแสดงพฤติกรรมอันนำไปสู่การเสื่อมเสียชื่อเสี่ยงต่อตำแหน่งหน้าที่ของตน ทั้งในฐานะข้าราชการและบุคลากรของรัฐ รวมทั้งในฐานะพลเมืองที่ดี พร้อมกำชับ“ห้ามดื่มแอลกอฮอล์ ในขณะปฎิบัติหน้าที่” เน้นย้ำ “ครองตน ครองคน ครองงาน” ให้เหมาะสม


สั่งการด่วน! ข้าราชการฝ่ายปกครอง อย่าแสดงพฤติกรรมเสื่อมเสีย ขณะปฏิบัติหน้าที่ข้อมูลจาก กรมการปกครอง

ภาพจาก กรมการปกครอง 

ข่าวแนะนำ