TNN นายกฯ ลงพื้นที่ร้อยเอ็ด-กาฬสินธุ์ แก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งอย่างยั่งยืน 2 มี.ค. 2567

TNN

การเมือง

นายกฯ ลงพื้นที่ร้อยเอ็ด-กาฬสินธุ์ แก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งอย่างยั่งยืน 2 มี.ค. 2567

นายกฯ ลงพื้นที่ร้อยเอ็ด-กาฬสินธุ์ แก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งอย่างยั่งยืน 2 มี.ค. 2567

นายกฯ เตรียมลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่-แก้ไขปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งอย่างยั่งยืนที่จ.ร้อยเอ็ด-กาฬสินธุ์ 2 มีนาคม 2567

นายกฯ เตรียมลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่-แก้ไขปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งอย่างยั่งยืนที่จ.ร้อยเอ็ด-กาฬสินธุ์ 2 มีนาคม 2567


วันที่ 1 มีนาคม 2567 นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมด้วย นางมนพร เจริญศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นายสมคิด เชื้อคง รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง นายพงศ์ศรัณย์ อัศวชัยโสภณ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง และคณะ เตรียมเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดกาฬสินธุ์ ในวันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2567 


ทั้งนี้ เพื่อตรวจติดตามการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ การแก้ไขปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง การแก้ไขปัญหาพนังกั้นลำน้ำชีทรุดตัว พร้อมกับหารือการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแลนด์มาร์ค (Landmark) หารือประเด็นปัญหาและแผนพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์ หารือประเด็นการบริหารจัดการน้ำเพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้ำและใช้สำหรับการอุปโภค และพบประชาชนที่อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีกำหนดการ ดังนี้


ช่วงเช้า เวลาประมาณ 09.45 น. นายกรัฐมนตรีจะตรวจติดตามการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด จากนั้นออกเดินทางต่อไปยังจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง ณ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้ากุดแคน อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ แล้วนายกรัฐมนตรีจะตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาพนังกั้นลำน้ำชีทรุดตัว ณ บริเวณพนังกั้นลำน้ำชีชั่วคราว กม.ที่ 2+300 บ้านโนนแดง อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 


ช่วงบ่าย นายกรัฐมนตรีจะหารือการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแลนด์มาร์ค (Landmark) และจุดแวะพักของจังหวัดกาฬสินธุ์ ณ บึงอร่าม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ จากนั้นนายกรัฐมนตรีประชุมหารือประเด็นปัญหาและแผนพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์ ณ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ แล้วนายกรัฐมนตรีหารือประเด็นการบริหารจัดการน้ำเพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้ำและใช้สำหรับการอุปโภค ณ พื้นที่ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยส้มป่อย อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 


จากนั้นในช่วงเย็น นายกรัฐมนตรีจะพบประชาชน ณ แหลมพยอม บึงโพนทอง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยนายกรัฐมนตรีและคณะจะเดินทางกลับถึงท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 (บน.6) ดอนเมือง กรุงเทพฯ ในเวลาประมาณ 18.45 น. ทั้งนี้ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม


“สำหรับเป้าหมายของการลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ จังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดกาฬสินธุ์ครั้งนี้  นายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ แก้ปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง ภายใต้นโยบายไม่ท่วมไม่แล้งของรัฐบาล เพื่อให้มีน้ำเพียงพอสำหรับการอุปโภคบริโภคของประชาชน รวมถึงภาคการเกษตร อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว การรักษาระบบนิเวศ โดยเฉพาะมุ่งเน้นถึงการบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองต่อความต้องการน้ำในแต่ละพื้นที่ ตลอดจนการพัฒนาพื้นที่ภายใต้แผนพัฒนาจังหวัดที่มุ่งดึงศักยภาพของแต่ละพื้นที่พัฒนาต่อยอด เพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดี สร้างรายได้และอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืน”  โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าว

ข้อมูลและภาพจาก รัฐบาลไทย

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง