TNN online “สุทิน” เข้าทำงาน "กลาโหม" วันแรก

TNN ONLINE

การเมือง

“สุทิน” เข้าทำงาน "กลาโหม" วันแรก

“สุทิน” เข้าทำงาน กลาโหม วันแรก

เมื่อเวลา 13.13 น. นายสุทิน คลังแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ทำพิธีถวายราชสักการะและถวายสักการะเจ้าพ่อหอกลอง พร้อมตรวจแถวกองทหารเกียรติยศผสม 3 เหล่าทัพ

“สุทิน” เข้าทำงาน กลาโหม วันแรก

“สุทิน” เข้าทำงาน กลาโหม วันแรก

“สุทิน” เข้าทำงาน กลาโหม วันแรก

เมื่อเวลา 13.13 นายสุทิน คลังแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ทำพิธีถวายราชสักการะและถวายสักการะเจ้าพ่อหอกลอง พร้อมตรวจแถวกองทหารเกียรติยศผสม 3 เหล่าทัพ  ลานอเนกประสงค์ ก่อนจะรับฟังการบรรยายสรุปภารกิจของกระทรวงกลาโหม (เมื่อวันที่ 13 .. 66)

“สุทิน” เข้าทำงาน กลาโหม วันแรก

“สุทิน” เข้าทำงาน กลาโหม วันแรก

“สุทิน” เข้าทำงาน กลาโหม วันแรก


ข่าวแนะนำ