TNN online "นายกรัฐมนตรี" ขอบคุณทุกเสียงวิพากษ์วิจารณ์ พร้อมจะทำหน้าที่เพื่อเป็นเครื่องพิสูจน์

TNN ONLINE

การเมือง

"นายกรัฐมนตรี" ขอบคุณทุกเสียงวิพากษ์วิจารณ์ พร้อมจะทำหน้าที่เพื่อเป็นเครื่องพิสูจน์

นายกรัฐมนตรี ขอบคุณทุกเสียงวิพากษ์วิจารณ์ พร้อมจะทำหน้าที่เพื่อเป็นเครื่องพิสูจน์

​นายกรัฐมนตรีขอบคุณทุกเสียงวิพากษ์วิจารณ์พร้อมจะทำหน้าที่เพื่อเป็นเครื่องพิสูจน์ โดยขอให้ทุกคนทำหน้าที่เพื่อประเทศ และติดตาม ตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลต่อไป

นายกรัฐมนตรีขอบคุณทุกเสียงวิพากษ์วิจารณ์พร้อมจะทำหน้าที่เพื่อเป็นเครื่องพิสูจน์ โดยขอให้ทุกคนทำหน้าที่เพื่อประเทศ และติดตาม ตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลต่อไป


วันที่ 13 กันยายน 2566 เวลา 00.24 น. ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชั้น 2 อาคารรัฐสภา ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพฯ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 5 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ เพื่อให้คณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อรัฐสภา โดยนายกรัฐมนตรีชี้แจงต่อกรณีต่าง ๆ ดังนี้


นายกรัฐมนตรีได้ขอบคุณทุกความเห็น ทุกคำแนะนำ ทุกคำติชม ทุกคำดูถูกที่ได้รับฟังมาตลอดสองวันที่ผ่านมา ประเทศไทยประสบปัญหามายาวนาน ขอความเห็นใจว่า ยุคของนายกรัฐมนตรีนายเศรษฐาฯ เพิ่งเริ่ม เข้าใจถึงความเป็นห่วงเป็นใยเข้าใจถึงความปรารถนาดีขอให้เข้าใจเช่นกันว่า นายกรัฐมนตรีมีความปรารถนาดีมีความทะเยอทะยานและพร้อมรับฟังทุกคำติชมจากผู้มีเกียรติทุกท่านทางจากฝ่ายค้านและรัฐบาล


ทุกท่านที่อยู่ในที่นี้ล้วนได้รับแบกความหวัง ทำหน้าที่เพื่อขับเคลื่อนประเทศเพราะฉะนั้นอะไรที่ดีต่อพี่น้องประชาชนขอให้ร่วมกันเสนอมา ตลอดสองวันของการอภิปรายนายกรัฐมนตรีได้รับฟังมาโดยตลอดซึ่งหลายอย่างน้อมรับว่า เป็นประโยชน์ต่อการทำงานเป็นประโยชน์ต่อการทำนโยบายในอนาคตหลายอย่างรัฐบาลพร้อมที่จะรับไปพิจารณา 


ทั้งนี้ ขอชี้แจงวาระการประชุมสองวันที่ผ่านมาเป็นการแถลงนโยบายซึ่งเป็นการกล่าวถึงนโยบายของรัฐบาลสิ่งที่รัฐบาลตั้งใจว่าจะทำและคาดหวังผลลัพธ์ของการบริหารประเทศภายใต้รัฐบาลนี้ นโยบายทั้งหมดถูกรวบรวมร่วมกับพรรคร่วมรัฐบาลด้วยที่ได้รับการหาเสียงตลอดช่วงเวลาก่อนการเลือกตั้งที่ผ่านมาทุกพรรคมีความตั้งใจมีความจริงใจที่จะร่วมการบริหารให้ประเทศผ่านวิกฤติทางการเมืองแก้ปัญหาเร่งด่วนที่มีอยู่มากมาย เพื่อนำประเทศเดินไปข้างหน้า หลายหลายท่านให้ความเห็นอยากให้มีรายละเอียดพร้อมตัวเลข ตัวชี้วัด ระยะเวลา ไทม์ไลน์ ซึ่งรัฐบาลจะจัดทำรายละเอียดต่าง ๆ ให้ครบถ้วน มีที่มาของงบประมาณ ตัวชี้วัด ไทม์ไลน์ บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการของแต่ละกระทรวง พร้อมผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน รวมทั้งในประเด็นของงบประมาณ รัฐบาลให้ความชัดเจนเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณอย่างระมัดระวังไม่ให้กระทบต่อสัดส่วนหนี้สินสาธารณะโดยไม่ให้มีเหตุอันควร


วันนี้ นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีทุกคนเพิ่งเข้ามารับหน้าที่ใหม่บางท่านก็คุ้นเคยหน้าตากันพร้อมที่จะสั่งการได้ ขอเรียนว่าต้องขอเวลาพร้อมจะนำเสนอแผนอย่างแน่นอน 


ขอให้ 4 ปีต่อจากนี้ไปเป็น 4 ปีที่ทุกท่านทำงานในหน้าทำหน้าที่ตนเองอย่างเต็มที่คุ้มกับเงินภาษีและความไว้วางใจของประชาชนที่ได้มอบให้ เป้าหมายความสำเร็จของนโยบายจะถูกพิสูจน์ได้โดยอัตราการเจริญเติบโตของประเทศความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชนทั้ง เศรษฐกิจ ความเหลื่อมล้ำ ความมั่นคง การศึกษา สิทธิเสรีภาพ การบังคับใช้กฎหมาย และอีกหลายหลายประการ


นายกรัฐมนตรีขอเชิญชวนให้ทุกท่านในรัฐสภาแห่งนี้ร่วมกับประชาชนทุกคนติดตามการทำงานของรัฐบาลเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนที่ได้มอบความไว้วางใจให้กับทุกท่านในที่แห่งนี้


ที่มา : รัฐบาลไทย 

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง