TNN online เปิดประวัติ อัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ ผู้ค้านเสนอ "พิธา" ชิงนายกฯ รอบ 2

TNN ONLINE

การเมือง

เปิดประวัติ อัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ ผู้ค้านเสนอ "พิธา" ชิงนายกฯ รอบ 2

เปิดประวัติ อัครเดช  วงษ์พิทักษ์โรจน์ ผู้ค้านเสนอ พิธา ชิงนายกฯ รอบ 2

เปิดประวัติ อัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ ผู้ค้านเสนอ "พิธา" ชิงนายกฯ รอบ 2

เปิดประวัติ อัครเดช  วงษ์พิทักษ์โรจน์ ผู้ประท้วงเสนอ "พิธา" ชิงนายกฯ รอบ 2 


อัครเดช วงศ์พิทักษ์โรจน์   เกิด 19 กันยายน พ.ศ. 2519 มีชื่อเล่นว่า "มุ่ง" เป็นนักการเมืองไทย สังกัดพรรครวมไทยสร้างชาติ 


อัครเดช วงศ์พิทักษ์โรจน์   เกิดที่อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี โดยมี บิดาเป็นชาวไทยเชื้อสายจีน ชื่อนาย วุฒิพงศ์ วงศ์พิทักษ์โรจน์ เป็นเจ้าของธุรกิจค้าวัสดุก่อสร้างรายใหญ่ในจังหวัดราชบุรี 


อัครเดช วงศ์พิทักษ์โรจน์   สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดประวัติ อัครเดช  วงษ์พิทักษ์โรจน์ ผู้ค้านเสนอ พิธา ชิงนายกฯ รอบ 2

เปิดประวัติ อัครเดช  วงษ์พิทักษ์โรจน์ ผู้ค้านเสนอ พิธา ชิงนายกฯ รอบ 2

เปิดประวัติ อัครเดช  วงษ์พิทักษ์โรจน์ ผู้ค้านเสนอ พิธา ชิงนายกฯ รอบ 2

เปิดประวัติ อัครเดช  วงษ์พิทักษ์โรจน์ ผู้ค้านเสนอ พิธา ชิงนายกฯ รอบ 2

เปิดประวัติ อัครเดช  วงษ์พิทักษ์โรจน์ ผู้ค้านเสนอ พิธา ชิงนายกฯ รอบ 2

เปิดประวัติ อัครเดช  วงษ์พิทักษ์โรจน์ ผู้ค้านเสนอ พิธา ชิงนายกฯ รอบ 2


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง