TNN online เปิดสูตร 14+1 จัดตั้งรัฐบาลของพรรคเพื่อไทย

TNN ONLINE

การเมือง

เปิดสูตร 14+1 จัดตั้งรัฐบาลของพรรคเพื่อไทย

เปิดสูตร 14+1 จัดตั้งรัฐบาลของพรรคเพื่อไทย

เปิดสูตร 14+1 จัดตั้งรัฐบาลของพรรคเพื่อไทย รัฐมนตรี 14 ตำแหน่ง และตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎร 1 ตำแหน่ง

เปิดสูตร 14+1 จัดตั้งรัฐบาลของพรรคเพื่อไทย รัฐมนตรี 14 ตำแหน่ง และตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎร 1 ตำแหน่ง


นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน และหัวหน้าพรรคเพื่อไทย พร้อมด้วย ภูมิธรรม เวชยชัย รองหัวหน้าพรรค ชูศักดิ์ ศิรินิล ส.ส.บัญชีรายชื่อ รองหัวหน้าพรรค และ ประเสริฐ จันทรรวงทอง ส.ส.บัญชีรายชื่อ และเลขาธิการพรรค แถลงผลการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคร่วมกับ ส.ส. พรรคเพื่อไทย หารือตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎร

นายแพทย์ชลน่าน กล่าวว่า ที่ประชุมร่วมกรรมการบริหารพรรคและส.ส.พรรคเพื่อไทย ให้คณะทำงานเจรจาหารือ ‘พรรคก้าวไกล’ เพื่อสรุปตำแหน่งประธานสภา โดยให้ยึดหลักความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ เป็นธรรมและเสมอภาคต่อกัน


1.นายแพทย์ชลน่าน กล่าวว่า พรรคเพื่อไทยให้ความสำคัญและเห็นถึงความคาดหวังของพี่น้องประชาชนที่อยากเห็นพรรคร่วม 8 พรรคจัดตั้งรัฐบาลประชาธิปไตยโดยมีพรรคก้าวไกลเป็นแกนนำ และมีนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ เป็นนายกรัฐมนตรี

2.คณะทำงานเจรจา ได้เสนอต่อคณะกรรมการบริหารพรรค ว่าในฐานะพรรคแกนนำระดับสูงมีคะแนนต่างกันเพียงแค่ 10 คะแนน ตำแหน่งรัฐมนตรีที่ควรได้คือสูตร 14+1 หมายความว่า พรรคก้าวไกลได้ตำแหน่งรัฐมนตรี 14 ตำแหน่ง และตำแหน่งนายกรัฐมนตรี 1 ตำแหน่ง ส่วนพรรคเพื่อไทยก็เสนอว่าพรรคเพื่อไทยควรได้ตำแหน่งรัฐมนตรี 14 ตำแหน่ง และตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือประธานรัฐสภา 1 ตำแหน่ง

3. ภายหลังคณะกรรมการบริหารพรรค ได้ฟังข้อมูล ข้อเท็จจริงดังกล่าวแล้ว เห็นควรยืนยันหลักการสูตร 14+1 จึงเสนอเข้าสู่ที่ประชุม ส.ส.พรรคเพื่อไทย โดยสมาชิกพรรคส่วนใหญ่เห็นว่า ทีมเจรจาซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารพรรคควรเจรจาในสูตร 14+1 ตามที่ได้เสนอไปก่อนหน้านี้  


จากนั้น ชูศักดิ์ ศิรินิล รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ในฐานะประธานฝ่ายกฎหมายของพรรคเพื่อไทย ได้กล่าว สรุปข้อประชุมดังนี้


1. ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค และที่ประชุม ส.ส. พรรคเพื่อไทย ได้หารือและได้มีความเห็นร่วมกันว่า ตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญที่จะต้องควบคุมกำกับดูแลการดำเนินการของรัฐสภาให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญด้วยความเรียบร้อย ประธานสภาต้องวางตนเป็นกลาง ทำหน้าที่ตอบสนองความต้องการของสมาชิกและพรรคการเมืองทุกพรรค อีกทั้งยังต้องมีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ มีวุฒิภาวะ และเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย

2. ที่ประชุมได้รับทราบว่าคณะเจรจาของพรรคได้เสนอต่อพรรคก้าวไกลในฐานะพรรคแกนนำในการเจรจาว่า สูตร 14+1 เป็นสูตรที่เป็นธรรม คำนึงถึงความเสมอภาค ให้เกียรติซึ่งกันและกัน กล่าวคือ พรรคก้าวไกลได้ตำแหน่งนายกรัฐมนตรี พรรคเพื่อไทยควรจะได้ตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎร

3. ที่ประชุมเห็นควรยืนยันความคิดการกำหนดตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรตามสูตรดังกล่าว โดยมอบหมายให้ประธานสภามาจากพรรคเพื่อไทย ทั้งนี้มิใช่การแก่งแย่งตำแหน่งหน้าที่ แต่คำนึงถึงความเป็นธรรม โดยยังคงเห็นความจำเป็นและให้ความสำคัญในการร่วมกันจัดตั้งรัฐบาล โดยมีพรรคก้าวไกลเป็นแกนนำ และคุณพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ เป็นนายกรัฐมนตรีให้สำเร็จลุล่วงต่อไป

4. พรรคเพื่อไทยเชื่อว่าเมื่อพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆ พรรคเพื่อไทยเชื่อว่าการมีประธานสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคเพื่อไทย จะทำให้สภาเดินหน้าทำหน้าที่ในรัฐสภาได้ราบรื่น เรียบร้อย สามารถแสวงหาความร่วมมือจากทุกๆ ฝ่าย ทำหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพต่อไปข้อมูลจาก พรรคเพื่อไทย

ภาพจาก พรรคเพื่อไทยข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง