TNN ข่าวดี! ครม.ไฟเขียวร่างพ.ร.บ.คู่ชีวิต เตรียมส่งสภาฯพิจารณา

TNN

การเมือง

ข่าวดี! ครม.ไฟเขียวร่างพ.ร.บ.คู่ชีวิต เตรียมส่งสภาฯพิจารณา

ข่าวดี! ครม.ไฟเขียวร่างพ.ร.บ.คู่ชีวิต เตรียมส่งสภาฯพิจารณา

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีไฟเขียวร่างพ.ร.บ.คู่ชีวิต เตรียมส่งสภาฯ พิจารณาต่อไป

วันนี้ (7 มิ.ย.65) นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า เห็นชอบร่างพ.ร.บ.คู่ชีวิตและแก้ไขพ.ร.บ.แพ่งและพาณิชย์ ให้สอดคล้องกัน ซึ่งเป็นผลจากการทบทวน และรับฟังความเห็นจากประชาชน โดยจะเข้าสู่กระบวนการสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาในขั้นต่อไป

ด้านนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ ซึ่งได้นำความเห็นจากสถาบันการศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้นำศาสนาทุกศาสนา มาประกอบการพิจารณา โดยให้เขียนขึ้นเป็น ร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต ที่แยกออกมาจาก ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เพื่อให้มีความชัดเจน ในข้อหมาย เช่น การกำหนดสถานะของคู่สมรส ที่จะแตกต่างจาก ชาย-หญิง 

โดยกำหนดให้ใช้ว่า “คู่ชีวิต” กำหนดให้ผู้ที่จะจดทะเบียนคู่ชีวิต ต้องมีอายุ 17 ปี ขึ้นไปและรับการยินยอมจาก บิดามารดา กำหนดให้มีสิทธิคล้ายคู่สมรส ชายหญิง ทั้งสวัสดิการข้าราชการ การแบ่งสินสมรส การจดทะเบียนหย่า หรือแม้แต่ การทำธุรกรรมทางการเงิน ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกับ คู่สมรสชายหญิงทั่วไป แต่อาจมีเงื่อนไขบางประการที่แตกต่างกัน 

นายวิษณุ ยืนยันว่า ร่างกฎหมายฉบับนี้เสนอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาทันในสมัยประชุมนี้แน่นอน แต่ยังไม่ยืนยันว่าจะประกาศใช้ทันรัฐบาลชุดนี้หรือไม่ 

ข่าวดี! ครม.ไฟเขียวร่างพ.ร.บ.คู่ชีวิต เตรียมส่งสภาฯพิจารณา


ภาพจาก AFP / PMOC ศปก.นรม.

ข่าวแนะนำ