TNN online สถิติหวยงวด 16 สิงหาคม ย้อนหลัง 20ปี

TNN ONLINE

ตรวจหวยงวดล่าสุด

สถิติหวยงวด 16 สิงหาคม ย้อนหลัง 20ปี

สถิติหวยงวด 16 สิงหาคม ย้อนหลัง 20ปี

รวมสถิติหวยออกวันที่ 16 สิงหาคม ย้อนหลัง 20 ปี ตรวจหวยย้อนหลัง ดูสถิติหวยออกเดือนสิงหาคม


วัน/เดือน/ปี
รางวัลที่ 1    
เลขท้าย 2 ตัว
เลขหน้า 3 ตัว
เลขท้าย 3 ตัว
16 สิงหาคม 2563945811
88
712  614
364  733
16 สิงหาคม 2562775476
89
149  912
563  580
16 สิงหาคม 2561
58611710
670  340

815  591

16 สิงหาคม 2560
71543137
115  302
253  945
16 สิงหาคม 2559
254004
33
966  366
596  631
16 สิงหาคม 2558033363
40
-227  624  648  781
16 สิงหาคม 2557662842
91-639  912  187  633
16 สิงหาคม 2556
321327
20
-201  417  448  945
16 สิงหาคม 2555
683877
28-032  612  730  775
16 สิงหาคม 2554
536960
62
-005  074  345  814
16 สิงหาคม 2553
911097
64
-448  578  689  986
16 สิงหาคม 2552
46293396-292  577  658  843

16 สิงหาคม 2551

38037736-457  744  161  445
16 สิงหาคม 2550
476207
93
-236  234  424  312
16 สิงหาคม 2549
977486
91
-221  305  230  103
16 สิงหาคม 2548
475560
68
-103  272  844  915
16 สิงหาคม 2547
335921
59
-114  082  559  288
16 สิงหาคม 2546354771
00
-496  271  206  624
16 สิงหาคม 2545
120108 57
-147  953  173  705
16 สิงหาคม 2544
690135
10-588  900  717  217ข้อควรรู้ (Regulations)

1.ติดต่อรับรางวัลได้ที่สำนักงานจ่ายรางวัล สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (สนามบินน้ำ) ชั้น G เลขที่ 359 ถ.นนทบุรี อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 โทร.0-2528-9628 และ 0-2528-9732

2.เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) (ไม่หยุดพักกลางวัน)

- ผู้รับซื้อรางวัล เปิดให้บริการเวลา 08.30 น. -14.30 น.

- ประชาชน เปิดให้บริการเวลา 08.30 น. -15.00 น.

3.การจ่ายรางวัลไม่เกิน 20,000 บาท จ่ายรางวัลเป็นเงินสด โดยท่านต้องชำระค่าอากรแสตมป์/ภาษีก่อนรับรางวัล

4.การจ่ายรางวัลเกินกว่า 20,000 บาท จ่ายรางวัลเป็นเช็คธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยหักค่าอากรแสตมป์/ภาษีเรียบร้อยแล้ว


หมายเหตุ : ตามกฎหมายกำหนดไว้

-สลากกินแบ่งรัฐบาล ผู้ขอรับรางวัล ต้องชำระอากรแสตมป์ในอัตรา 1 บาท ของเงินรางวัลทุก 200 บาท หรือเศษของ 200 บาท

-สลากการกุศล ผู้ขอรางวัล ต้องชำระภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 1 ของเงินรางวัล


**ข้อมูลจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

ตรวจหวยย้อนหลังทุกงวดได้ที่นี่     

https://www.glo.or.th/mission/reward-payment/check-reward
ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง