TNN สถิติหวยออกวันที่ 2 พฤษภาคม แนวทางเลขเด็ด 'หวยวันแรงงาน' ย้อนหลัง 20 ปี

TNN

ตรวจหวยงวดล่าสุด

สถิติหวยออกวันที่ 2 พฤษภาคม แนวทางเลขเด็ด 'หวยวันแรงงาน' ย้อนหลัง 20 ปี

สถิติหวยออกวันที่ 2 พฤษภาคม แนวทางเลขเด็ด 'หวยวันแรงงาน' ย้อนหลัง 20 ปี

รวมสถิติหวยออกวันที่ 2 เดือนพฤษภาคม ย้อนหลัง 20 ปี แนวทางเลขเด็ด 'หวยวันแรงงาน' เลขอะไรออกบ่อย

วัน/เดือน/ปี
รางวัลที่ 1    
เลขท้าย 2 ตัว
เลขหน้า 3 ตัว
เลขท้าย 3 ตัว

2 พฤษภาคม 2567

2 พฤษภาคม 2566

84301965500 780187 269

2 พฤษภาคม 2565

65864209518 778041 325

2 พฤษภาคม 2564

50127218018 306129 498

2 พฤษภาคม2562

06132425043 476374 699
2 พฤษภาคม 2561
24803885527 980225 602
2 พฤษภาคม 2560
00865635573 949773 923
2 พฤษภาคม 255939945902238 403046 671
2 พฤษภาคม  2558
54346630
818 163 366 195
2 พฤษภาคม 2557
10329752
143 158 673 797
2 พฤษภาคม 2556
60345807
272 359 516 830
2 พฤษภาคม 2555
88950129
589 597 426 468
2 พฤษภาคม 2554
05413685
421 945 133 524
2 พฤษภาคม  2553
36037106
382 040 517 618
2 พฤษภาคม 2552
29445211
222 549 947 301
2 พฤษภาคม  2551
45301162
001 133 001 792
2 พฤษภาคม  2550
43037481
553 442 881 729
2 พฤษภาคม  2549
02455427
006 438 082 117
2 พฤษภาคม 2548
77246743
017 383 815 073
2 พฤษภาคม 2547
65340391
385 550 822 101
2 พฤษภาคม 2546
13560312
498 870 386 522
2 พฤษภาคม 2545
59066456
764 739 695 503


***จากการสำรวจของผู้สื่อข่าวเลขท้ายของรางวัลที่ 1 ที่ออกบ่อย ได้แก่ 03 , 11, 97 ออกซ้ำกันทั้งหมด 2 ครั้ง และ รางวัลเลขท้าย 2 ตัว เลขที่ออกบ่อยได้ 20 ออกซ้ำกัน 3 ปี

ข้อควรรู้ (Regulations)


1.ติดต่อรับรางวัลได้ที่สำนักงานจ่ายรางวัล สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (สนามบินน้ำ) ชั้น G เลขที่ 359 ถ.นนทบุรี อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 โทร.0-2528-9628 และ 0-2528-9732

2.เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) (ไม่หยุดพักกลางวัน)

- ผู้รับซื้อรางวัล เปิดให้บริการเวลา 08.30 น. -14.30 น.

- ประชาชน เปิดให้บริการเวลา 08.30 น. -15.00 น.

3.การจ่ายรางวัลไม่เกิน 20,000 บาท จ่ายรางวัลเป็นเงินสด โดยท่านต้องชำระค่าอากรแสตมป์/ภาษีก่อนรับรางวัล

4.การจ่ายรางวัลเกินกว่า 20,000 บาท จ่ายรางวัลเป็นเช็คธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยหักค่าอากรแสตมป์/ภาษีเรียบร้อยแล้ว

หมายเหตุ : ตามกฎหมายกำหนดไว้

-สลากกินแบ่งรัฐบาล ผู้ขอรับรางวัล ต้องชำระอากรแสตมป์ในอัตรา 1 บาท ของเงินรางวัลทุก 200 บาท หรือเศษของ 200 บาท

-สลากการกุศล ผู้ขอรางวัล ต้องชำระภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 1 ของเงินรางวัล

**ข้อมูลจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

ตรวจหวยย้อนหลังทุกงวดได้ที่นี่     

https://www.glo.or.th/mission/reward-payment/check-reward

จากการสำรวจของผู้สื่อข่าวพบว่ารางวัลเลขท้าย 2 ตัวที่ออกบ่อยติดกันได้แก่ 97 และ 79 มีการออกติดต่อกัน 3 ปี  สำหรับเลขท้ายของรางวัลที่ 1 ที่ออกบ่อยครั้งได้แก่ 18 , 22, และ 83 , 38, 73, 37 

ข้อควรรู้ (Regulations)

1.ติดต่อรับรางวัลได้ที่สำนักงานจ่ายรางวัล สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (สนามบินน้ำ) ชั้น G เลขที่ 359 ถ.นนทบุรี อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 โทร.0-2528-9628 และ 0-2528-9732

2.เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) (ไม่หยุดพักกลางวัน)

- ผู้รับซื้อรางวัล เปิดให้บริการเวลา 08.30 น. -14.30 น.

- ประชาชน เปิดให้บริการเวลา 08.30 น. -15.00 น.

3.การจ่ายรางวัลไม่เกิน 20,000 บาท จ่ายรางวัลเป็นเงินสด โดยท่านต้องชำระค่าอากรแสตมป์/ภาษีก่อนรับรางวัล

4.การจ่ายรางวัลเกินกว่า 20,000 บาท จ่ายรางวัลเป็นเช็คธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยหักค่าอากรแสตมป์/ภาษีเรียบร้อยแล้ว

หมายเหตุ : ตามกฎหมายกำหนดไว้

-สลากกินแบ่งรัฐบาล ผู้ขอรับรางวัล ต้องชำระอากรแสตมป์ในอัตรา 1 บาท ของเงินรางวัลทุก 200 บาท หรือเศษของ 200 บาท

-สลากการกุศล ผู้ขอรางวัล ต้องชำระภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 1 ของเงินรางวัล

**ข้อมูลจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

ตรวจหวยย้อนหลังทุกงวดได้ที่นี่     

https://www.glo.or.th/mission/reward-payment/check-reward

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง