TNN online สถิติหวยออกวันที่ 16 พฤษภาคม ย้อนหลัง 20 ปี เช็กเลขเด็ดออกซ้ำบ่อย

TNN ONLINE

ตรวจหวยงวดล่าสุด

สถิติหวยออกวันที่ 16 พฤษภาคม ย้อนหลัง 20 ปี เช็กเลขเด็ดออกซ้ำบ่อย

สถิติหวยออกวันที่ 16 พฤษภาคม ย้อนหลัง 20 ปี  เช็กเลขเด็ดออกซ้ำบ่อย

รวมสถิติหวยออกวันที่ 16 พฤษภาคม ย้อนหลัง 20 ปี ตรวจหวยย้อนหลัง ดูสถิติหวยออกเดือนพฤษภาคม เลขเด็ดงวดนี้ออกอะไร

วัน/เดือน/ปี
รางวัลที่ 1    
เลขท้าย 2 ตัว
เลขหน้า 3 ตัว
เลขท้าย 3 ตัว
16 พฤษภาคม 2566
16 พฤษภาคม 2565
15501206247 736236 540
16 พฤษภาคม 2564
68457914615 843275 970
16 พฤษภาคม2562
96252671669 949018 828
16 พฤษภาคม 2561
07562920130 357047 506
16 พฤษภาคม 2560
45489153008 396490 603
16 พฤษภาคม 2559
14173798382 975087 238
16 พฤษภาคม  2558
01142138
799 484 851 928
16 พฤษภาคม 2557
08752320
150 505 112 246
16 พฤษภาคม 2556
68712556
034 261 390 945
16 พฤษภาคม 2555
81441831
504 309 902 101
16 พฤษภาคม 2554
40641705
700 044 071 889
16 พฤษภาคม  2553
48001212
293 151 770 008
16 พฤษภาคม 2552
11141154
368 040 517 618
16 พฤษภาคม 2551
32923169
193 120 355 214
16 พฤษภาคม  2550
23289725
924 858 751 585
16 พฤษภาคม  2549
10034471
386 463 811 696
16 พฤษภาคม 2548
86713497
376 648 465 693
16 พฤษภาคม 2547
58920713
492 992 526 253
16 พฤษภาคม 2546
55278420
608 048 699 362
16 พฤษภาคม 2545
59871456
765 725 394 508


***จากการสำรวจของผู้สื่อข่าวเลขท้ายของรางวัลที่ 1 ที่ออกบ่อย ได้แก่ 03 , 11 , 97 ออกซ้ำกันทั้งหมด 2 ครั้ง และ รางวัลเลขท้าย 2 ตัว เลขที่ออกบ่อยได้ 56 70 20 และ 85  ออกซ้ำกัน 2 ปี***


ข้อควรรู้ (Regulations)

1.ติดต่อรับรางวัลได้ที่สำนักงานจ่ายรางวัล สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (สนามบินน้ำ) ชั้น G เลขที่ 359 ถ.นนทบุรี อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 โทร.0-2528-9628 และ 0-2528-9732

2.เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) (ไม่หยุดพักกลางวัน)

- ผู้รับซื้อรางวัล เปิดให้บริการเวลา 08.30 น. -14.30 น.

- ประชาชน เปิดให้บริการเวลา 08.30 น. -15.00 น.

3.การจ่ายรางวัลไม่เกิน 20,000 บาท จ่ายรางวัลเป็นเงินสด โดยท่านต้องชำระค่าอากรแสตมป์/ภาษีก่อนรับรางวัล

4.การจ่ายรางวัลเกินกว่า 20,000 บาท จ่ายรางวัลเป็นเช็คธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยหักค่าอากรแสตมป์/ภาษีเรียบร้อยแล้ว

หมายเหตุ : ตามกฎหมายกำหนดไว้

-สลากกินแบ่งรัฐบาล ผู้ขอรับรางวัล ต้องชำระอากรแสตมป์ในอัตรา 1 บาท ของเงินรางวัลทุก 200 บาท หรือเศษของ 200 บาท

-สลากการกุศล ผู้ขอรางวัล ต้องชำระภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 1 ของเงินรางวัล

**ข้อมูลจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

ตรวจหวยย้อนหลังทุกงวดได้ที่นี่     

https://www.glo.or.th/mission/reward-payment/check-reward

จากการสำรวจของผู้สื่อข่าวพบว่ารางวัลเลขท้าย 2 ตัวที่ออกบ่อยติดกันได้แก่ 97 และ 79 มีการออกติดต่อกัน 3 ปี  สำหรับเลขท้ายของรางวัลที่ 1 ที่ออกบ่อยครั้งได้แก่ 18 , 22, และ 83 , 38, 73, 37 

ข้อควรรู้ (Regulations)

1.ติดต่อรับรางวัลได้ที่สำนักงานจ่ายรางวัล สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (สนามบินน้ำ) ชั้น G เลขที่ 359 ถ.นนทบุรี อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 โทร.0-2528-9628 และ 0-2528-9732

2.เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) (ไม่หยุดพักกลางวัน)

- ผู้รับซื้อรางวัล เปิดให้บริการเวลา 08.30 น. -14.30 น.

- ประชาชน เปิดให้บริการเวลา 08.30 น. -15.00 น.

3.การจ่ายรางวัลไม่เกิน 20,000 บาท จ่ายรางวัลเป็นเงินสด โดยท่านต้องชำระค่าอากรแสตมป์/ภาษีก่อนรับรางวัล

4.การจ่ายรางวัลเกินกว่า 20,000 บาท จ่ายรางวัลเป็นเช็คธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยหักค่าอากรแสตมป์/ภาษีเรียบร้อยแล้ว

หมายเหตุ : ตามกฎหมายกำหนดไว้

-สลากกินแบ่งรัฐบาล ผู้ขอรับรางวัล ต้องชำระอากรแสตมป์ในอัตรา 1 บาท ของเงินรางวัลทุก 200 บาท หรือเศษของ 200 บาท

-สลากการกุศล ผู้ขอรางวัล ต้องชำระภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 1 ของเงินรางวัล

**ข้อมูลจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

ตรวจหวยย้อนหลังทุกงวดได้ที่นี่     

https://www.glo.or.th/mission/reward-payment/check-reward

ข่าวแนะนำ