TNN เขื่อนเจ้าพระยา ชัยนาท ยังน่าห่วง! ปริมาณน้ำเหนือมีแนวโน้มลดลง

TNN

ภูมิภาค

เขื่อนเจ้าพระยา ชัยนาท ยังน่าห่วง! ปริมาณน้ำเหนือมีแนวโน้มลดลง

เขื่อนเจ้าพระยา ชัยนาท ยังน่าห่วง! ปริมาณน้ำเหนือมีแนวโน้มลดลง

สถานการณ์ "เขื่อนเจ้าพระยา" ยังน่าห่วงน้ำเหนือมีแนวโน้มลดลง ยังคงเน้นสงวนน้ำไว้เพื่อการอุปโภค-บริโภค และบรรเทาปัญหาภัยแล้ง

ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์น้ำที่ เขื่อนเจ้าพระยา ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท กุญแจสำคัญในการบริหารจัดการน้ำลุ่มภาคคกลางว่า ล่าสุดได้คงการระบายน้ำไว้ที่ 80ลบ.ม./วิ (ลูกบาศเมตรต่อวินาที) เพื่อผลักดันน้ำเค็มปากแม่น้ำ รักษาระบบนิเวศลำน้ำ แต่ยังคงเน้นสงวนน้ำไว้เพื่อการอุปโภค-บริโภค และบรรเทาปัญหาภัยแล้ง 


ขณะที่ปริมาณน้ำเหนือในวันนี้มีแนวโน้มลดลง โดยที่จุดวัดน้ำ C2 หน้าค่ายจิรประวัติ จ.นครสวรรค์ ลงมาที่เขื่อนเจ้าพระยาจากเมื่อวานอัตรา 508ลบ.ม./วิ เหลือล่าสุดวัดได้ 469ลบ.ม./วิ ขณะที่ระดับน้ำเหนือเขื่อนยกตัวขึ้น 13ซ.ม.ในรอบ24ชม. 


ล่าสุดวัดได้ 15.92 ม.รทก.(เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง) แต่ยังต่ำกว่ามาตรฐานกักเก็บ 16.50 ม.รทก.เข้าสู่วันที่ 183 (ล่าสุดที่ระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์คือ28พ.ย.66) หรือเป็นเดือนที่6 ส่วนระดับน้ำท้ายเขื่อนทรงตัวต่อเนื่องอยู่ที่ 5.54ม.รทก.


ขณะเดียวกันกรมชลประทานได้คงการผันน้ำเข้าทุ่งทั้ง 2 ฝั่งของแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อส่งน้ำเข้าพื้นที่เพื่อการอุปโภคบริโภค และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน รวม 170ลบ.ม./วิ โดยฝั่งตะวันออกผันน้ำผ่านคลองชัยนาทป่าสัก คลองช่องแค และคลองมหาราช รวม 142ลบ.ม./วิ ส่วนฝั่งตะวันตกผันน้ำผ่านคลองมะขามเฒ่า-อู่ทอง แม่น้ำท่าจีน และแม่น้ำน้อย รวม 128ลบ.ม./วิ






ข่าวแนะนำ