TNN เกาะพีพีเผชิญแล้งนทท. ยกเลิกจองห้องพัก - พัทยาเหลือน้ำใช้ถึงมิ.ย.

TNN

ภูมิภาค

เกาะพีพีเผชิญแล้งนทท. ยกเลิกจองห้องพัก - พัทยาเหลือน้ำใช้ถึงมิ.ย.

เกาะพีพีเผชิญแล้งนทท. ยกเลิกจองห้องพัก - พัทยาเหลือน้ำใช้ถึงมิ.ย.

วิกฤตภัยแล้งเริ่มกระทบภาคการท่องเที่ยว เกาะพีพีไม่มีประปาใช้นทท. ยกเลิกจองห้องพัก ขณะที่เมืองพัทยาเหลือน้ำใช้ถึงแค่เดือนมิ.ย.

สถานการณ์ภัยแล้งเริ่มลุกลามหนักขึ้นในหลายพื้นที่ และส่งผลกระทบต่อภาคการท่องเที่ยวสำคัญ อย่างเกาะพีพี ที่ตอนนี้วิกฤตหนัก ไม่มีน้ำประปาใช้ นักท่องเที่ยวมีการยกเลิกการจองที่พักจำนวนมาก ด้านเมืองพัทยา น้ำประปาบางจุดเริ่มไม่ไหล คาดแหล่งน้ำพอใช้ถึงสิ้นเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้น


นายสรรเพ็ชญ์ ศรีสวัสดิ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ เปิดเผยถึงสถานการณ์ภัยแล้งบนเกาะพีพี แหล่งท่องเที่ยวชื่อดังที่ตั้งอยู่ในตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ว่า ขณะนี้กำลังประสบวิกฤตหนัก เนื่องจากบริษัทเอกชนที่ผลิตน้ำประปาได้หยุดจ่ายน้ำ ไปตั้งแต่วันที่ 23 เมษายนที่ผ่านมา เนื่องจากแหล่งน้ำสำหรับผลิตน้ำประปาขนาดกว่า 5 ไร่ ที่ตั้งอยู่บนภูเขา น้ำแห้งหมดแล้ว ส่งผลให้ นักท่องเที่ยว มีการยกเลิกการจองที่พักโรงแรม โปรมแกรมการท่องเที่ยวเข้ามาเป็นจำนวนมาก ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวบนเกาะพีพีกำลังได้รับผลกระทบอย่างหนัก


ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ ระบุว่าขณะนี้ทางสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จังหวัดกระบี่ ได้มีการทำหนังสือไปถึงผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เพื่อขอรับการสนับสนุนน้ำ มาเร่งแก้ปัญหาภัยแล้งบนเกาะพีพี เพราะขณะนี้ทั้ง ผู้ประกอบการที่พักโรงแรม รีสอร์ต ร้านค้าร้านอาหารขนาดเล็ก และบ้านเรือนประชาชนที่ไม่มีบ่อน้ำบาดาลเป็นของตัวเอง ต่างได้รับความเดือดร้อน ขาดน้ำประปาอุปโภคบริโภค


ขณะนี้จังหวัดกระบี่ มีแนวทางช่วยเหลือ 2 แนวทาง คือประสานขอการสนับสนุนเรือ จากกองทัพเรือภาค 3 บรรทุกน้ำ ครั้งละ 1 แสนลิตร จากจังหวัดภูเก็ต ไปส่งยังเกาะพีพี หรือ ว่าจ้างเรือเอกชนขนน้ำครั้งละ 2 แสนลิตร  เบื้องต้นผู้ประกอบการท่องเที่ยวหลายราย ต้องซื้อน้ำจากบนฝั่งมาใช้เป็นการชั่วคราวไปก่อน แต่หลังจากนี้หากยังไม่มีฝนตกลงมา หรือได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐ  ผู้ประกอบการบางแห่งก็อาจต้องปิดกิจการชั่วคราว จนกว่าสถานการณ์น้ำจะดีขึ้น


ส่วนแหล่งท่องเที่ยวสำคัญอีกแห่ง อย่างเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ขณะนี้ก็เริ่มได้รับผลกระทบจากภาวะภัยแล้งด้วยเช่นกัน หลังจาก บริษัทเอกชน ที่ส่งน้ำให้การประปาส่วนภูมิภาค ผลิตน้ำประปาส่งในพื้นที่เมืองพัทยา ส่งน้ำมาให้ไม่เพียงพอใช้กับความต้องการที่เพิ่มขึ้น จากสภาพอากาศที่ร้อนจัด และจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นในพื้นที่  ทำให้ขณะนี้เกิดปัญหาน้ำประปาไม่ไหลในบางพื้นที่ โดยเฉพาะแถบพื้นที่สูง


นายสิงหชัย อินทพิชัย ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 บอกว่า  ปัญหาที่เกิดขึ้น นอกจากในพื้นที่พัทยาแล้ว ยังมีผลกระทบไปถึงพื้นที่อำเภอศรีราชา  เบื้องต้นทางได้แก้ไขปัญหาโดยการบริการส่งน้ำให้กับประชาชนถึงบ้าน โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทุกภาคส่วน ช่วยสนับสนุนรถบรรทุก น้ำไปแจกจ่ายกับประชาชนตามจุดต่างๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน พร้อมดำเนินการประสานงานกับ กรมชลประทาน เพื่อสูบน้ำจากแหล่งน้ำอื่นๆ มาใช้แก้ปัญหาเฉพาะหน้า และเร่งรัดให้บริษัทเอกชน จัดหาน้ำมาส่งให้ผลิตประปาได้อย่างพอเพียง โดยจากการตรวจสอบ  คาดว่า ปริมาณน้ำที่เหลืออยู่ตามอ่างเก็บน้ำต่างๆ ในพื้นที่ จะเพียงพอใช้ไปจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้น หากยังไม่มีฝนตกลงมาในพื้นที่ 


ภาพจาก: AFP 

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง