TNN พายุฤดูร้อนพัดถล่ม "หนองบัวลำภู" บ้านเรือนเสียหายร่วม 500 หลัง

TNN

ภูมิภาค

พายุฤดูร้อนพัดถล่ม "หนองบัวลำภู" บ้านเรือนเสียหายร่วม 500 หลัง

พายุฤดูร้อนพัดถล่ม หนองบัวลำภู บ้านเรือนเสียหายร่วม 500 หลัง

เปิดภาพพายุฤดูร้อนพัดถล่ม "หนองบัวลำภู" ทำไฟฟ้าดับ บ้านเรือนได้รับความเสียหาย 497 หลัง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2567 ในช่วงเวลาบ่าย จนถึงช่วงค่ำ ได้เกิดพายุฤดูร้อนฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง พัดถล่มบ้านเรือนราษฎรใน 3 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอนากลาง อำเภอเมืองหนองบัวลำภู และอำเภอนาวัง โดยข้อมูลความเสียหาย ณ เวลา 21.30 น. (9 เมษายน 2567) เกิดขึ้นใน 3 อำเภอ 9 ตำบล 53 หมู่บ้าน บ้านเรือนได้รับความเสียหายรวมทั้งสิ้น 497 หลัง ในจำนวนนี้เป็นบ้านเรือนที่เสียหายมาก จำนวน 7 หลัง


โดยเฉพาะอำเภอนากลาง ในเขตเทศบาลนากลาง นายทวีศักดิ์ จันทะศรี นายกเทศมนตรีตำบลนากลาง นายเตชิด บุญศาสตร์ นายอำเภอนากลาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องได้สำรวจความเสียหายในเขตเทศบาลตำบลนากลาง ในพื้นที่ดังกล่าวได้เกิดเหตุถูกพายุพัดบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่บริเวณดังกล่าวมาแล้วในปีนี้เป็นครั้งที่ 3 ซึ่งในแต่ละครั้งมีบ้านเรือนได้รับความเสียหายหลังคาเปิดทั้งหลัง จำนวนหลายหลังคาเรือน ในครั้งนี้ก็เหมือนกันได้เกิดเหตุพัดบ้านเรือนหลังคาเปิด ต้นไม้ล้ม บ้านเรือนบางหลังล้มทั้งหลัง สร้างความเสียหายจากการสำรวจเบื้องต้นในพื้นที่ 4 หมู่บ้านกว่า 150 หลังคาเรือน

พายุฤดูร้อนพัดถล่ม หนองบัวลำภู บ้านเรือนเสียหายร่วม 500 หลัง ภาพจาก ผู้สื่อข่าวหนองบัวลำภู

 

 

ความเสียหายของ อำเภอนากลาง รวม 4 ตำบล 36 หมู่บ้าน บ้านเรือนเสียหาย 471 หลัง วัด 1 แห่ง ถนน ต้นไม้ล้มขวางการจราจร 1 แห่ง คอกสัตว์ 2 แห่ง ไฟฟ้าดับ 1 แห่ง ดังนี้ 


ตำบลกุดแห่ มีพื้นที่ได้รับผลกระทบ ประกอบด้วย หมู่ 1 จำนวน 63 หลัง หมู่ 2 จำนวน 54 หลัง หมู่ 3 จำนวน 18 หลัง หมู่ 4 จำนวน 33 หลัง หมู่ 5 จำนวน 51 หลัง หมู่ 6 จำนวน 15 หลัง หมู่ 7 จำนวน 52 หลัง หมู่ 8 จำนวน 14 หลัง หมู่ 9 จำนวน 41 หลัง รวมทั้งหมด 341 หลังคาเรือน 


ตำบลด่านช้าง มีพื้นที่ได้รับผลกระทบ ประกอบด้วย หมู่ 1 จำนวน 5 หลัง หมู่ 3 จำนวน 1 หลัง หมู่ 10 จำนวน 7 หลัง หมู่ 9 จำนวน 30 หลัง รวมทั้งหมด 43 หลังคาเรือน 


ตำบลนากลาง มีพื้นที่ได้รับผลกระทบ 12 หมู่บ้าน บ้านเรือนเสียหาย 68 หลังคาเรือน ประกอบด้วย หมู่ 1 จำนวน 3 หลัง หมู่ 3 จำนวน 3 หลัง หมู่ 4 จำนวน 4 หลัง หมู่ 7 จำนวน 1 หลัง หมู่ 8 จำนวน 2 หลัง หมู่ 9 จำนวน 25 หลัง หมู่ 10 จำนวน 3 หลัง หมู่ 11 จำนวน 2 หลัง หมู่ 12 จำนวน 7 หลัง หมู่ 13 จำนวน 3 หลัง หมู่ 14 จำนวน 1 หลัง หมู่ 15 จำนวน 14 หลัง รวมทั้งหมด 68 หลังคาเรือน 


ตำบลกุดดินจี่ มีพื้นที่ได้รับผลกระทบ 11 หมู่บ้าน บ้านเรือนเสียหาย 19 หลังคาเรือน ประกอบด้วย หมู่ 1 จำนวน 1 หลัง หมู่ 2 จำนวน 2 หลัง หมู่ 8 จำนวน 1 หลัง หมู่ 9 จำนวน 1 หลัง หมู่ 10 จำนวน 1 หลัง หมู่ 11 จำนวน 2 หลัง หมู่ 12 จำนวน 1 หลัง หมู่ 15 จำนวน 1 หลัง หมู่ 17 จำนวน 6 หลัง หมู่ 18 จำนวน 2 หลัง หมู่ 19 จำนวน 1 หลัง รวมทั้งหมด 19 หลังคาเรือน


อำเภอเมืองหนองบัวลำภู รวม 1 ตำบล 4 หมู่บ้าน บ้านเรือนเสียหาย 6 หลัง ดังนี้ ตำบลนาคำไฮ มีพื้นที่ได้รับผลกระทบ ประกอบด้วย หมู่ 3 จำนวน 2 หลัง หมู่ 4 จำนวน 1 หลัง หมู่ 7 จำนวน 1 หลัง และ หมู่ 9 จำนวน 2 หลัง

พายุฤดูร้อนพัดถล่ม หนองบัวลำภู บ้านเรือนเสียหายร่วม 500 หลัง ภาพจาก ผู้สื่อข่าวหนองบัวลำภู

 


อำเภอนาวัง รวม 4 ตำบล 13 หมู่บ้าน ดังนี้ 


1. ตำบลเทพคีรี มีพื้นที่ได้รับผลกระทบ 2 หมู่บ้าน คือ หมู่ 1 จำนวน 1 หลัง หมู่ 7 จำนวน 1 หลัง 


2. ตำบลนาเหล่า มีพื้นที่ได้รับผลกระทบ 1 หมู่บ้าน บ้านเรือนเสียหาย 1 หลัง ดังนี้ หมู่ 9 จำนวน 1 หลัง 


3. ตำบลวังปลาป้อม มีพื้นที่ได้รับผลกระทบ 3 หมู่บ้าน บ้านเรือนเสียหาย 4 หลัง ดังนี้ หมู่ 5 จำนวน 1 หลัง หมู่ 6 จำนวน 1 หลัง หมู่ 7 จำนวน 2 หลัง 


4. ตำบลนาแก มีพื้นที่ได้รับผลกระทบ รวม 7 หมู่บ้าน บ้านเรือนเสียหาย 13 หลัง ดังนี้ หมู่ 1 จำนวน 1 หลัง หมู่ 2 จำนวน 3 หลัง หมู่ 3 จำนวน 1 หลัง หมู่ 4 จำนวน 1 หลัง หมู่ 6 จำนวน 4 หลัง หมู่ 7 จำนวน 1 หลัง หมู่ 9 จำนวน 2 หลัง


ทั้งนี้ หลังเกิดเหตุนายสุวิทย์ จันทร์หวร ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้ นายเตชิต ทรงบุญศาสตร์ นายอำเภอนากลาง นายทวีศักดิ์ จันทะศรี นายกเทศมนตรีตำบลนากลาง ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อปพร. ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประสานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขานากลาง เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นการเบื้องต้น ประสานขอถุงยังชีพจากสำนักงานกาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู และขอกำลังพลจิตอาสาเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย.


ด้าน นายทวีศักดิ์ จันทะศรี นายกเทศมนตรีตำบลนากลาง กล่าวว่า ในปีนี้เทศบาลตำบลนากลาง ได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อนมาแล้ว 2 รอบ ครั้งแรก 100 กว่าหลังคาเรือน ครั้งที่สอง 20 กว่าหลังคาเรือน แต่ครั้งนี้เท่าที่สำรวจแล้วเบื้องต้นไม่น่าจะน้อยกว่า 150 หลังคาเรือน ตอนนี้กำลังให้เจ้าหน้าที่ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน สำรวจความเสียหายเพิ่มเติมอยู่ 

พายุฤดูร้อนพัดถล่ม หนองบัวลำภู บ้านเรือนเสียหายร่วม 500 หลัง ภาพจาก ผู้สื่อข่าวหนองบัวลำภู

 

พายุฤดูร้อนพัดถล่ม หนองบัวลำภู บ้านเรือนเสียหายร่วม 500 หลัง ภาพจาก ผู้สื่อข่าวหนองบัวลำภู

 

พายุฤดูร้อนพัดถล่ม หนองบัวลำภู บ้านเรือนเสียหายร่วม 500 หลัง ภาพจาก ผู้สื่อข่าวหนองบัวลำภู

 

พายุฤดูร้อนพัดถล่ม หนองบัวลำภู บ้านเรือนเสียหายร่วม 500 หลัง ภาพจาก ผู้สื่อข่าวหนองบัวลำภู

 


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง