TNN แคดเมียม 1.5 หมื่นตัน สมุทรสาคร ยังไม่ประกาศภัยพิบัติ แค่ห้ามเข้าโรงงาน 90 วัน

TNN

ภูมิภาค

แคดเมียม 1.5 หมื่นตัน สมุทรสาคร ยังไม่ประกาศภัยพิบัติ แค่ห้ามเข้าโรงงาน 90 วัน

แคดเมียม 1.5 หมื่นตัน สมุทรสาคร ยังไม่ประกาศภัยพิบัติ แค่ห้ามเข้าโรงงาน 90 วัน

แคดเมียม 1.5 หมื่นตัน สมุทรสาคร ยังไม่ประกาศภัยพิบัติ แค่ห้ามเข้าโรงงาน 90 วัน

วันที่ 5 เมษายน 2567 - จังหวัดสมุทรสาครยืนยันว่า ไม่ได้ประกาศเขตภัยพิบัติฉุกเฉิน หลังจากตรวจพบ "กากแคดเมียมและกากสังกะสี" ในปริมาณกว่า 15,000 ตัน ที่โรงงานเจ แอนด์ บี เมททอล ในตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมืองสมุทรสาคร


ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบเมื่อวานนี้ (4 เม.ย. 67) และได้ออกประกาศห้ามมิให้บุคคลใด ๆ เข้าไปอยู่อาศัยหรือดำเนินกิจการใดในพื้นที่โรงงานเป็นระยะเวลา 90 วัน


อย่างไรก็ตาม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ยืนยันว่า ไม่ได้มีการประกาศเขตภัยพิบัติฉุกเฉิน หรือประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัยแต่อย่างใด มีเพียงประกาศห้ามเข้าพื้นที่โรงงานชั่วคราวเท่านั้น


ทางสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาครได้สั่งให้นำกากแคดเมียมและกากสังกะสีทั้งหมดกลับไปฝังกลบในบ่อเก็บตามเดิมที่ต้นทาง จังหวัดตาก พร้อมอายัดกากทั้งหมดที่อยู่ในโรงงาน

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง