TNN ไฟป่าเชียงใหม่ยังไม่ดีขึ้น พบจุดความร้อน 54 จุด คุณภาพอากาศแย่อันดับ 2 ของโลก

TNN

ภูมิภาค

ไฟป่าเชียงใหม่ยังไม่ดีขึ้น พบจุดความร้อน 54 จุด คุณภาพอากาศแย่อันดับ 2 ของโลก

ไฟป่าเชียงใหม่ยังไม่ดีขึ้น พบจุดความร้อน 54 จุด คุณภาพอากาศแย่อันดับ 2 ของโลก

สถานการณ์ไฟป่าเชียงใหม่ยังไม่ดีขึ้น ยังมีการลักลอบเผาต่อเนื่อง พบจุดความร้อน 54 จุด คุณภาพอากาศแย่เป็นอันดับ 2 ของโลก

สถานการณ์หมอกควันไฟป่า ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ยังไม่ดีขึ้น ยังมีการลักลอบเผาป่าต่อเนื่องตั้งแต่กลางคืน จนถึงเช้าวันนี้ พบจุดความร้อน หรือไฟป่ามากถึง 54 จุด กระจายใน 11 อำเภอ มากที่สุด อำเภอสะเมิง 13 จุด รองลงมาอำเภอ ฮอด 9 จุด  อำเภอเชียงดาว จำนวน 7 จุด ทำให้ทัศนวิสัย ตัวเมืองเชียงใหม่ยังขุ่นมัว มองไม่เห็นดอยสุเทพ ค่ามลพิษยังสูงทุกสถานี ค่ามลพิษหรือ PM2.5 พื้นที่ตำบลสุเทพ ตำบลช้างเผือก และตำบลศรีภูมิ อยู่ระหว่าง 50.0 – 56.8 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร พื้นที่ตำบลหางดง อำเภอฮอด ค่า PM2.5 อยู่ที่ 113 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร


ขณะที่เว็บไซด์ www.iqair.com เผยเช้านี้เมื่อเวลา 10.00 น. ข้อมูลของจังหวัดเชียงใหม่อยู่อันดับ 2 ของโลก เมืองมลพิษสูง โดยมีค่าอยู่ที่ 186 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เตือนระดับสีแดงมีผลกระทบต่อทุกคน 


ขณะที่เว็บไซด์ cmuccdc.org  ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ติดตั้งเครื่องตรวจวัดค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5  ตามจุดของตำบลต่าง ๆ ทั้ง  25 อำเภอ ของจังหวัดเชียงใหม่  อัพเดทข้อมูลเมื่อ วันที่ 25  มีนาคม 2567 เวลา 09:00 น. จำนวน 99 จุด พบมีค่าฝุนละอองขนาดเล็กเกินจากค่ามาตรฐาน PM2.5 จำนวน 92 จุด  มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 เกิน 100 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร จำนวน 66 จุด 


สำหรับ 5 อันดับที่มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 มากที่สุดได้แก่ 1.รพ.สต.บ้านไตรสภาวคาม ต.เมืองงาย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ มีค่า 426 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ,2.บก.ฉก.ม.4 ค่ายพิชิตปรีชากร ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ (กอ.รมน.ภาค 3 สย.2) มีค่า 341 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ,3.รพ.สะเมิง ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ มีค่า 315 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ,4.รพ.สต.บ้านปางมะเยา ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ มีค่า 298 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และ5.ทต.เมืองนะ ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ มีค่า 295ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร


ข้อมูลจาก: ผู้สื่อข่าวภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ 

ภาพจากผู้สื่อข่าวภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ 

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง