TNN ฝุ่น PM 2.5 วันนี้ 6 จังหวัดภาคเหนือเกินเกณฑ์ระดับสีแดง กระทบต่อสุขภาพ

TNN

ภูมิภาค

ฝุ่น PM 2.5 วันนี้ 6 จังหวัดภาคเหนือเกินเกณฑ์ระดับสีแดง กระทบต่อสุขภาพ

ฝุ่น PM 2.5 วันนี้ 6 จังหวัดภาคเหนือเกินเกณฑ์ระดับสีแดง กระทบต่อสุขภาพ

ฝุ่น PM 2.5 เช้าวันนี้ 9 มีนาคม 2567 พบ 6 จังหวัดภาคเหนือ เกินเกณฑ์มาตรฐานในระดับสีแดง คุณภาพอากาศมีผลกระทบต่อสุขภาพ

ฝุ่น PM 2.5 เช้าวันนี้ 9 มีนาคม 2567 พบ 6 จังหวัดภาคเหนือ เกินเกณฑ์มาตรฐานในระดับสีแดง คุณภาพอากาศมีผลกระทบต่อสุขภาพ


กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, กรมควบคุมมลพิษ, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เกาะติดสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 แบบรายชั่วโมง ด้วยข้อมูลจากดาวเทียมผ่านแอปพลิเคชั่น “เช็คฝุ่น” เมื่อเวลา 08.00 น. ของวันที่ 9 มีนาคม 2567 พบ 6 จังหวัดภาคเหนือ มีค่าฝุ่นเกินเกณฑ์มาตรฐานในระดับสีแดง มีผลกระทบต่อสุขภาพและระบบทางเดินหายใจ อาทิ เชียงราย 111.2 ไมโครกรัม น่าน 103.1 ไมโครกรัม พะเยา 102.8 ไมโครกรัม แม่ฮ่องสอน 99 ไมโครกรัม แพร่ 96.6 ไมโครกรัม ลำปาง 91.5 ไมโครกรัม


สำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานครเช้าวันนี้พบค่าฝุ่น PM2.5 อยู่ในเกณฑ์คุณภาพอากาศปานกลางไปจนถึงคุณภาพอากาศดีมาก


แอปพลิเคชั่น “เช็คฝุ่น” ยังคาดการณ์ปริมาณฝุ่น PM 2.5 ในอีก 3 ชั่วโมงข้างหน้า พบว่าหลายพื้นที่จะมีค่าคุณภาพอากาศที่ยังคงเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ โดยเฉพาะโซนเหนือภาคเหนือ 


ทั้งนี้ ข้อมูลบนแอปพลิเคชัน “เช็คฝุ่น” มีการใช้เทคโนโลยีดาวเทียมร่วมกับ AI (Artificial intelligence) ในการวิเคราะห์ค่าฝุ่น PM 2.5 แบบรายชั่วโมงในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ร่วมกับการใช้ข้อมูลการตรวจวัด PM 2.5 จากกรมควบคุมมลพิษ, ข้อมูลสภาพอากาศ จากกรมอุตุนิยมวิทยา รวมถึงข้อมูลของแหล่งกำเนิดฝุ่น เช่น จุดความร้อน และข้อมูลที่เกี่ยวข้องอีกจำนวนมาก มานำเสนอให้ในรูปแบบข้อมูลตัวเลขและค่าสีในระดับต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าใจสถานการณ์ได้ง่ายยิ่งขึ้น


ประชาชนควรสวมหน้ากากตลอดเวลาเมื่ออยู่ในที่โล่งแจ้ง เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจตามมาโดยเฉพาะโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ ทั้งนี้ ท่านสามารถติดตามข้อมูล PM2.5 แบบราย ชั่วโมงเพิ่มเติมผ่านแอปพลิเคชัน "เช็คฝุ่น"
ข้อมูลจาก GISTDA

ภาพจาก TNN ONLINE

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง