TNN online แจ้งด่วน! แม่น้ำยมเพิ่มสูงขึ้น เตือนประชาชนในอ.ศรีสำโรง เตรียมพร้อมอพยพ

TNN ONLINE

ภูมิภาค

แจ้งด่วน! แม่น้ำยมเพิ่มสูงขึ้น เตือนประชาชนในอ.ศรีสำโรง เตรียมพร้อมอพยพ

แจ้งด่วน! แม่น้ำยมเพิ่มสูงขึ้น เตือนประชาชนในอ.ศรีสำโรง เตรียมพร้อมอพยพ

แจ้งด่วน! น้ำในแม่น้ำยมเพิ่มสูงขึ้น เตือนประชาชนในอ.ศรีสำโรง เตรียมพร้อมอพยพ-เลี่ยงใช้เส้นทางน้ำไหลผ่าน

แจ้งด่วน! น้ำในแม่น้ำยมเพิ่มสูงขึ้น เตือนประชาชนในอ.ศรีสำโรง เตรียมพร้อมอพยพ-เลี่ยงใช้เส้นทางน้ำไหลผ่าน


ความคืบหน้าจากกรณีที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ติดตามสถานการณ์น้ำ และวิเคราะห์คาดการณ์จะมีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น ซึ่งส่งผลให้ล้นตลิ่งบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมลำน้ำ โดยมี พื้นที่เสี่ยงต้องเฝ้าระวัง ในช่วงวันที่ 3 - 7 ตุลาคม 2566 ดังนี้


เฝ้าระวังน้ำหลากดินถล่ม 

ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดตาก จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดลำพูน จังหวัดแพร่ และจังหวัดลำปาง


เฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่งบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำ 

ดังนี้ แม่น้ำวัง ได้แก่ จังหวัดตาก แม่น้ำยม ได้แก่ จังหวัดสุโขทัย แม่น้ำเจ้าพระยา คาดการณ์จะมีน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มมากขึ้น อยู่ในเกณฑ์ 1,200 - 1,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที 

โดยจะส่งผลให้ระดับน้ำบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำ คลองโผงเผง จังหวัดอ่างทอง คลองบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และตำบลหัวเวียง อำเภอเสนา ตำบลลาดชิด ตำบลท่าดินแดง อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพิ่มสูงขึ้นประมาณ 1.00 - 1.50 เมตร


ล่าสุด สำนักงานกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) สุโขทัย แจ้งเตือน น้ำในแม่น้ำยมมีระดับเพิ่มสูงขึ้น ทำให้น้ำล้นสะพาน (สะพานแรกที่)  อ.ศรีสำโรง  และพนังกั้นน้ำบริเวณสะพานสิริปัญญารัตน์  ม.6  ต.วังใหญ่ ถูกน้ำกัดเซาะแล้วเกิดการแยกตัว  ขอให้ประชาชนอ.ศรีสำโรง       

- เตรียมความพร้อมในการอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัย

- ติดตามข่าวสารราชการ

- หลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางน้ำไหลผ่าน


แจ้งด่วน! แม่น้ำยมเพิ่มสูงขึ้น เตือนประชาชนในอ.ศรีสำโรง เตรียมพร้อมอพยพ
 


ข้อมูลจาก สนง. ปภ.จ.สุโขทัย

ภาพจาก ผู้สื่อข่าว.สุโขทัย

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง