TNN online วันนี้หนัก! ฝุ่นควันปกคลุมเชียงใหม่ ทัศนวิสัยมองเห็นเหลือ 200-300 เมตร

TNN ONLINE

ภูมิภาค

วันนี้หนัก! ฝุ่นควันปกคลุมเชียงใหม่ ทัศนวิสัยมองเห็นเหลือ 200-300 เมตร

วันนี้หนัก! ฝุ่นควันปกคลุมเชียงใหม่ ทัศนวิสัยมองเห็นเหลือ 200-300 เมตร

ฝุ่นควันที่เชียงใหม่วันนี้หนักสุดในรอบปี ทั้งเมืองจมอยู่ในหมอกควัน คนหนีเข้าเซฟตี้โซนหาอากาศสะอาดหายใจ

ฝุ่นควันที่เชียงใหม่วันนี้หนักสุดในรอบปี ทั้งเมืองจมอยู่ในหมอกควัน คนหนีเข้าเซฟตี้โซนหาอากาศสะอาดหายใจ  


สภาพอากาศเมืองเชียงใหม่จมอยู่ในหมอกควันหนาแน่นที่สุดในรอบปี ตามท้องถนนเต็มไปด้วยฝุ่นควันจากไฟป่าหนาทึบ ทัศนวิสัยการมองเห็นเหลือแค่ 200-300 เมตร ค่าฝุ่น PM 2.5 รายชั่วโมง จากรายงานของศูนย์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในเวลา 12.00 น. ที่ชุมชนหมื่นสาร ต.หายยา อ.เมืองเชียงใหม่ สูงถึง 611 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ส่วนที่จุดอื่น ๆ ทั่วทั้งเมืองมากกว่า 300 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

วันนี้หนัก! ฝุ่นควันปกคลุมเชียงใหม่ ทัศนวิสัยมองเห็นเหลือ 200-300 เมตร ภาพจาก ผู้สื่อข่าวเชียงใหม่

 

ฝุ่นพิษที่สะสมตัวหนาแน่นในตัวเมืองทำให้ประชาชนส่วนหนึ่งพากันหลบเข้าไปอยู่ในร้านค้าร้านอาหาร ที่ติดตั้งเครื่องฟอกอากาศเป็นเซฟตี้โซน ยอมเสียเงินค่าอาหารเครื่องดื่มแลกกับอากาศสะอาด แต่ก็ดูเหมือนจะช่วยได้ไม่มาก เพราะเครื่องฟอกอากาศเอาไม่อยู่ ค่าฝุ่นภายในอาคารสถานที่ปิดยังสูงเกือบ 200 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

วันนี้หนัก! ฝุ่นควันปกคลุมเชียงใหม่ ทัศนวิสัยมองเห็นเหลือ 200-300 เมตร ภาพจาก ผู้สื่อข่าวเชียงใหม่

 

วันเดียวกันนี้ คณะกรรมการศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จังหวัดเชียงใหม่ ได้ประชุมติดตามสถานการณ์ประจำวัน โดยที่ประชุมได้ชี้แจงถึงสาเหตุที่วันนี้จังหวัดเชียงใหม่มีหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กพีเอ็ม 2.5 มาก เนื่องจากมีกระแสลมพัดมาจากทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ประกอบกับมีสถานการณ์ไฟป่าเกิดขึ้นบริเวณอำเภอแม่แตงและเชียงดาว ทำให้ฝุ่นควันทั้งจากประเทศเพื่อนบ้านและจังหวัดข้างเคียง ไหลเข้ามาพื้นที่เชียงใหม่ซึ่งเป็นแอ่งกระทะ ขณะที่เจ้าหน้าที่ดับไฟป่ายังคงทำงานอย่างหนักในการดับไฟป่าและควบคุมพื้นที่

วันนี้หนัก! ฝุ่นควันปกคลุมเชียงใหม่ ทัศนวิสัยมองเห็นเหลือ 200-300 เมตร ภาพจาก ผู้สื่อข่าวเชียงใหม่

 

วันนี้หนัก! ฝุ่นควันปกคลุมเชียงใหม่ ทัศนวิสัยมองเห็นเหลือ 200-300 เมตร ภาพจาก ผู้สื่อข่าวเชียงใหม่

 

วันนี้หนัก! ฝุ่นควันปกคลุมเชียงใหม่ ทัศนวิสัยมองเห็นเหลือ 200-300 เมตร ภาพจาก ผู้สื่อข่าวเชียงใหม่

 

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง