TNN online ฝุ่น PM2.5 วันนี้ เชียงใหม่ยังไม่แผ่ว! คุณภาพอากาศแย่อันดับ 1 โลก

TNN ONLINE

ภูมิภาค

ฝุ่น PM2.5 วันนี้ เชียงใหม่ยังไม่แผ่ว! คุณภาพอากาศแย่อันดับ 1 โลก

ฝุ่น PM2.5 วันนี้ เชียงใหม่ยังไม่แผ่ว! คุณภาพอากาศแย่อันดับ 1 โลก

ฝุ่น PM2.5 วันนี้ เชียงใหม่ยังไม่แผ่ว! ชาวบ้านยังลักลอบเผาป่าต่อเนื่องพบจุดความร้อนมากถึง 308 จุด คุณภาพอากาศแย่อันดับ 1 ของโลก

วันนี้ ( 2 เม.ย. 66 )สภาพท้องฟ้าในตัวเมืองเชียงใหม่ ยังเต็มไปด้วยหมอกควันจากไฟป่าปกคลุม ทัศนวิสัยการมองเห็นไม่ชัดเจน   มองด้วยสายตาเห็นฝุ่นควันลอยในอากาศ จนขมุกขมัว ช่วงเช้าวันนี้รถยนต์ยังต้องเปิดไฟ ทำให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  ต้องเปิดม่านน้ำที่ติดตั้งไว้ทั่วเมือง 6 จุด ช่วยบรรเทาในเรื่องของการหายใจ  ประชาชนส่วนใหญ่ต้องปิดประตูหน้าต่างและประตูบ้านทั้งหมด ป้องกันฝุ่นละออง และอยู่ในบ้านก็ยังต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย 

ฝุ่น PM2.5 วันนี้ เชียงใหม่ยังไม่แผ่ว! คุณภาพอากาศแย่อันดับ 1 โลก

 สาเหตุหลักเนื่องจากมีการลักลอบจุดไฟป่า รอบเช้าวันนี้เชียงใหม่ ยังพบจุดความร้อนมากถึง 308   จุด กระจายใน 21 อำเภอ จากทั้งหมด 25  อำเภอ พื้นที่ป่าสงวนและป่าอนุรักษ์ อำเภอเชียงดาวมากที่สุด 52 จุด  อำเภอฝาง 46 จุด อำเภอแม่แตง 43 จุด อำเภอพร้าว 38 จุด อำเภอหางดง ลดลงหลือ 12 จุด และอำเภอเมืองเชียงใหม่ยังเหลืออีก 1 จุด ส่งผลให้ตัวเมืองเชียงใหม่ ฝุ่นขนาดเล็กต่ำกว่า2.5 ไมครอน ยังลอยฟุ้งกระจายเต็มเมือง โดยพื้นที่ตำบลช้างเผือก ตำบลศรีภูมิ   และตำบลสุเทพอยู่ ระหว่าง 207-216 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร สูงสุดในรอบปี และค่า PM2.5 สูงสุดเช้าวันนี้ อยู่ที่ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว   สูงถึง 328 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง

ฝุ่น PM2.5 วันนี้ เชียงใหม่ยังไม่แผ่ว! คุณภาพอากาศแย่อันดับ 1 โลก

ส่วนฝุ่น PM2.5 แบบรายชั่วโมง  ของศูนย์ข้อมูลเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  อยู่ที่บ้านปางเฟือง ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว สูงถึง 714 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร หรือสูงถึง 14 เท่า ขณะที่วันนี้เว็บไซด์ ไอคิวแอร์ ยังจัดอันดับให้เชียงใหม่มีคุณภาพอากาศแย่เป็นอันดับ 1 ของโลก

ฝุ่น PM2.5 วันนี้ เชียงใหม่ยังไม่แผ่ว! คุณภาพอากาศแย่อันดับ 1 โลก


ข้อมูลจาก : ผู้สื่อข่าวภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ 

ภาพจาก :   ผู้สื่อข่าวภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ 

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง