TNN online รู้เท่าทันโรค “ความดันโลหิตสูง” อีกหนึ่งโรคฮิตคนไทย

TNN ONLINE

ไลฟ์สไตล์

รู้เท่าทันโรค “ความดันโลหิตสูง” อีกหนึ่งโรคฮิตคนไทย

รู้เท่าทันโรค “ความดันโลหิตสูง” อีกหนึ่งโรคฮิตคนไทย

กลายเป็นโรคที่คนไทยนิยมเป็นเพราะด้วยความเสี่ยงต่างๆ ที่จะทำให้เราเกิดโรคได้นั้นง่ายมากในยุคนี้ ทาง TNN ONLINE ไม่พลาดขอหยิบเอาเจ้าโรคนี้ พร้อมทั้งวิธีการป้องกันเบื้องต้นมาให้ได้ติดตามกัน

กลายเป็นโรคที่คนไทยนิยมเป็นเพราะด้วยความเสี่ยงต่างๆ ที่จะทำให้เราเกิดโรคได้นั้นง่ายมากในยุคนี้ ทาง TNN ONLINE ไม่พลาดขอหยิบเอาเจ้าโรคนี้ พร้อมทั้งวิธีการป้องกันเบื้องต้นมาให้ได้ติดตามกัน 

"ความดันโลหิตสูง" หรือ Hypertension เป็นภาวะที่ตรวจพบว่ามีความดันโลหิตอยู่ในระดับสูงผิดปกติ คือมากกว่าหรือเท่ากับ 140/90 มิลลิเมตรปรอท โดยจะส่งผลทำให้มีโรคอื่นๆ แทรกซ้อนเข้ามาอย่างโรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง หากไม่ได้รับการรักษาที่ตรงจุด ซึ่งโรคนี้มีปัจจัยเสี่ยงอาทิเช่น 

อายุ เรียกว่าเมื่อเรามียิ่งอายุมากขึ้น ก็จะส่งผลกับความความเสี่ยงในการเป็นโรคความดันโลหิตสูงจะสูงมากขึ้น ความเสี่ยงของภาวะความดันโลหิตสูงในเพศชายมักเพิ่มขึ้นเมื่อมีอายุ 64 ปีขึ้นไป และ 65 ปี ในเพศหญิง

โรคอ้วน ในบางคนที่เริ่มมีน้ำหนักเกินมาตราฐาน ก็มักจะความดันโลหิตสูงมักเกิดขึ้นกับผู้ที่มีน้ำหนักเกิน เนื่องจากการมีน้ำหนักมากร่างกายก็ยิ่งต้องการเลือดไปเลี้ยงออกซิเจนและสารอาหารมากขึ้น

ชอบทานอาหารที่มีเกลือสูง หรืออาหารที่มีโพแทสเซียมต่ำ อาหารที่มีโซเดียมสูงอาจส่งผลให้เกิดการคั่งของของเหลวทำให้เกิดภาวะความดันโลหิตสูง และเมื่อทานอาหารที่มีโพแทสเซียมต่ำทำให้ร่างกายเก็บโซเดียมไว้ในเลือดมากเกินไป เนื่องจากโพแทสเซียมทำงานเพื่อปรับสมดุลของปริมาณโซเดียมในร่างกาย

นี่ก็เป็นปัจจัยเล็กๆ น้อยที่จะทำให้เราเกิดโรคนี้ได้ ซึ่งจริงๆ แล้วโรคความดันโลหิตสูงมีความเสี่ยงที่จะเป็นกันได้ทุกคน ดังนั้นการใส่ใจกับการดูแลสุขภาพตัวเองเป็นเรื่องสำคัญที่สุด ทั้งไม่นอนดึก ทานอาหารที่มีประโยชน์ ออกกำลังกายเป็นประจำ ตรวจสุขภาพประจำปี เพียงเท่านี้ก็สามารถป้องกันความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่งแล้ว 

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง