TNN online ปีใหม่ 2567 ชวนล่องเรือไหว้พระ 9 วัด ริมแม่น้ำเจ้าพระยา เสริมสิริมงคล

TNN ONLINE

ไลฟ์สไตล์

ปีใหม่ 2567 ชวนล่องเรือไหว้พระ 9 วัด ริมแม่น้ำเจ้าพระยา เสริมสิริมงคล

ปีใหม่ 2567 ชวนล่องเรือไหว้พระ 9 วัด ริมแม่น้ำเจ้าพระยา เสริมสิริมงคล

ปีใหม่ 2567 กรมเจ้าท่า ชวนประชาชน ล่องเรือไหว้พระ 9 วัด ริมแม่น้ำเจ้าพระยา เสริมสร้างสิริมงคลชีวิต

ปีใหม่ 2567 กรมเจ้าท่า ชวนประชาชน ล่องเรือไหว้พระ 9 วัด ริมแม่น้ำเจ้าพระยา เสริมสร้างสิริมงคลชีวิต


ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม โดยนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และดร.มนพร เจริญศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ที่ได้มอบหมายให้กรมเจ้าท่าจัดกิจกรรม เพื่อมอบเป็นของขวัญให้กับประชาชน เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2567 นั้น


วันที่ 27 ธันวาคม 2566 นายกริชเพชร ชัยช่วย ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมเจ้าท่า มอบหมายให้นายวิเชียร เปมานุกรรักษ์ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านส่งเสริมการขนส่งทางน้ำ เป็นประธานเปิดกิจกรรม "โครงการล่องเรือไหว้พระ 9 วัด รับปีใหม่ 2567” เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนและเพื่อเป็นการส่งมอบความสุข สร้างรอยยิ้ม และเสริมสร้างสิริมงคลชีวิตให้แก่ประชาชนชาวไทย 


รวมทั้งเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เกิดความรู้ คู่คุณธรรม โดยนำหลักธรรมทางศาสนามาปรับใช้ในการดำรงชีวิต เพื่อเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจให้มีคุณธรรม จริยธรรมที่เหมาะสมในการดำเนินชีวิต มีความอดทน มีสติปัญญา มีความรอบคอบ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคม การเมืองที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข ตามแนวนโยบาย “ราชรถยิ้ม” ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม


นายวิเชียร เปมานุกรรักษ์ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านส่งเสริมการขนส่งทางน้ำ เปิดเผยว่า โครงการ "ล่องเรือไหว้พระ 9 วัด รับปีใหม่ 2567" ที่มอบให้แก่ประชาชนครั้งนี้ นอกจากจะเป็นของขวัญที่กระทรวงคมนาคม ถือเป็นกิจกรรมที่สอดรับกับนโยบายของกระทรวงคมนาคมที่มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม มอบของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชน ในปี 2567 ที่ใกล้จะถึงนี้รวมไปถึงนโยบาย "ราชรถยิ้ม" ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมอีกด้วย


ทั้งนี้ กิจกรรม "โครงการล่องเรือไหว้พระ 9 วัด รับปีใหม่ 2567"  ได้จัดให้มีกิจกรรมล่องเรือไหว้พระด้วยกัน 2 เส้นทาง ประกอบด้วย


วัดฝั่งทิศเหนือ จำนวน 9 วัด ได้แก่ 


1.วัดสร้อยทอง 

2.วัดวิมุตยาราม 

3.วัดแก้วฟ้าจุฬามณี 

4.วัดราชาธิวาสวิหาร 

5.วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร 

6.วัดบวรมงคลราชวรวิหาร 

7.วัดเทพนารี 

8.วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร 

9.วัดปทุมคงคาราชวรวิหาร 


วัดฝั่งทิศใต้ จำนวน 9 วัด ได้แก่ 


1.วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร 

2.วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร 

3.วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร 

4.วัดปทุมคงคาราชวรวิหาร 

5.วัดยานนาวา 

6.วัดวรจรรยาวาส 

7.วัดบุคคโล  

8.วัดกลางดาวคนอง 

9.วัดม่วงแค 


กิจกรรมในครั้งนี้ เป็นของขวัญปีใหม่ ที่กรมเจ้าท่า มอบให้กับประชาชนเพื่อสร้างความสุข สร้างรอยยิ้ม เสริมสร้างความเป็นสิริมงคลในชีวิตให้แก่ทุกท่าน ก้าวเข้าสู่ปี พ.ศ. 2567 อย่างมีความสุข อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการใช้พลังงานบริสุทธิ์และการท่องเที่ยวภายในประเทศ 


ตลอดจนสนับสนุนให้คนไทยหันมาเดินทางท่องเที่ยวทางน้ำกันมากขึ้น สอดคล้องนโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้ำของกระทรวงคมนาคมต่อไปภาพจาก TNN ONLINE

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง