TNN online ถอนหายใจบ่อย-อ่อนเพลีย-หงุดหงิดง่าย-เสี่ยงอายุจะสั้นลง จริงหรือ?

TNN ONLINE

Health

ถอนหายใจบ่อย-อ่อนเพลีย-หงุดหงิดง่าย-เสี่ยงอายุจะสั้นลง จริงหรือ?

ถอนหายใจบ่อย-อ่อนเพลีย-หงุดหงิดง่าย-เสี่ยงอายุจะสั้นลง จริงหรือ?

ถอนหายใจบ่อย-ท้องอืด-อ่อนเพลีย-หงุดหงิดง่าย-เสี่ยงตับอั้น-อายุจะสั้นลง ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมชี้แจงแล้วเป็นข้อมูลเท็จ

ถอนหายใจบ่อย-ท้องอืด-อ่อนเพลีย-หงุดหงิดง่าย-เสี่ยงตับอั้น-อายุจะสั้นลง ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมชี้แจงแล้วเป็นข้อมูลเท็จ

ตามที่มีข้อมูลด้านสุขภาพเกี่ยวกับประเด็นเรื่องถอนหายใจบ่อย ๆ ท้องอืด อ่อนเพลีย หงุดหงิดง่าย เสี่ยงตับอั้น อายุจะสั้นลง ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับโรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

จากที่มีผู้โพสต์คำแนะนำในเฟซบุ๊กโดยระบุว่า ถอนหายใจบ่อย ๆ ท้องอืด อ่อนเพลีย หงุดหงิดง่าย เสี่ยงตับอั้น อายุจะสั้นลง ทางโรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่า ข้อมูลตามบทความดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์กันตามข้อมูลทางการแพทย์แต่อย่างใด

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากโรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.rajavithi.go.th หรือโทร. 02 206 2900

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : ข้อมูลตามบทความดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์กันตามข้อมูลทางการแพทย์แต่อย่างใดข้อมูลจาก ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม

ภาพจาก AFP

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง