TNN online แพ้ฝุ่น PM 2.5 รักษาที่ไหน? เปิดรายชื่อโรงพยาบาลสังกัดกทม.ดูแลอาการเฉพาะทาง

TNN ONLINE

Health

แพ้ฝุ่น PM 2.5 รักษาที่ไหน? เปิดรายชื่อโรงพยาบาลสังกัดกทม.ดูแลอาการเฉพาะทาง

แพ้ฝุ่น PM 2.5 รักษาที่ไหน? เปิดรายชื่อโรงพยาบาลสังกัดกทม.ดูแลอาการเฉพาะทาง

เจ็บป่วย-แพ้ฝุ่น PM 2.5 รักษาที่ไหน? เปิดรายชื่อคลินิกมลพิษทางอากาศ โรงพยาบาลสังกัดกทม. 6 แห่ง ดูแลอาการนี้โดยเฉพาะ

วันนี้ ( 15 มี.ค. 66 )สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร แนะผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจ หรือ มีอาการแพ้ฝุ่น ที่มีสาเหตุมาจากมลพิษทางอากาศ หรือ ฝุ่น PM 2.5 ที่แสดงอาการไอ แน่นหน้าอก วิงเวียนศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน ผื่นแดง หอบหืดเฉียบพลัน หรือหลายอาการร่วมกัน สามารถเข้ารับการรักษาที่ คลินิกมลพิษทางอากาศ ของกรุงเทพมหานครได้ ซึ่งตั้งอยู่ในโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานครทั้ง 6 แห่ง โดยผู้ป่วยจะได้รับการคัดกรองอาการ ให้คำแนะนำ และให้การรักษา รวมถึงการซักประวัติเพิ่มเติมเพื่อหาสาเหตุและให้ข้อแนะนำในการปรับพฤติกรรมต่างๆ ให้เหมาะสม  


สำหรับ 6 โรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่ให้บริการคลินิกมลพิษทางอากาศ  มีดังนี้  


1.โรงพยาบาลกลาง คลินิกมลพิษทางอากาศ เปิดให้บริการทุกวันอังคารและวันศุกร์ เวลา 08.00 – 12.00 น. โทร.02-220-8000 ต่อ 10811

2.โรงพยาบาลตากสิน คลินิกมลพิษทางอากาศ เปิดให้บริการวันจันทร์ – วันศุกร์ (ยกเว้นวันพุธ และวันหยุดราชการ) เวลา 09.00 – 12.00 น. โทร.02-437-0123 ต่อ 1426, 1430

3.โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ คลินิกมลพิษทางอากาศ เปิดให้บริการทุกวันพุธ เวลา 13.00 – 15.00 น. โทร.02-289-7225

4.โรงพยาบาลสิรินธร คลินิกมลพิษทางอากาศ เปิดให้บริการทุกวันอังคาร เวลา 13.00 – 16.00 น. โทร.02-328-6901 ต่อ 11434

5.โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ คลินิกมลพิษทางอากาศ เปิดให้บริการวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00 – 16.00 น. โทร.063-324-1126 และ 099-170-5879

6.โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ คลินิกมลพิษทางอากาศ เปิดให้บริการทุกวันพฤหัสบดี เวลา 08.00 – 12.00 น. โทร.02-429-3576 ต่อ 8522


ประชาชนสามารถสอบถามเพิ่มเติมผ่าน สายด่วนสุขภาพ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร โทร. 1646 ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งนี้ ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 12 มีนาคม 2566 มียอดผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจที่มีสาเหตุมาจากฝุ่น PM 2.5 สะสมรวมแล้วกว่า 883 ราย


ข้อมูลจาก : สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

ภาพจาก :  AFP 

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง