TNN online ชีวิตอยู่ยาว? ดื่มกาแฟ ใส่-ไม่ใส่ น้ำตาล ลดความเสี่ยงตายได้ 30%

TNN ONLINE

Health

ชีวิตอยู่ยาว? ดื่มกาแฟ ใส่-ไม่ใส่ น้ำตาล ลดความเสี่ยงตายได้ 30%

ชีวิตอยู่ยาว? ดื่มกาแฟ ใส่-ไม่ใส่ น้ำตาล ลดความเสี่ยงตายได้ 30%

คอกาแฟได้เฮ ชีวิตอยู่ยาว? ดื่มกาแฟ ใส่-ไม่ใส่ น้ำตาล ลดความเสี่ยงตายได้ 30%

ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เปิดเผยข้อมูล 


การศึกษาล่าสุดนี้ ตีพิมพ์ ในวารสาร ฉบับเดียวกันนี้ คือ Ann Intern Med ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2022 ดูแล้วไม่ใช่ทำง่ายๆ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการพิสูจน์ว่าการใส่น้ำตาลหรือน้ำตาลเทียมในกาแฟกลับทำให้สุขภาพแย่ลงไปหรือทำให้ประโยชน์ของกาแฟลดลงหรือเปล่า

ทั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลพื้นฐานที่เก็บในคลังข้อมูลของอังกฤษ (UK Biobank study) ระหว่างปี 2009 จนกระทั่งถึง 2012 มีจำนวนคนเข้าร่วมการศึกษา 171,616 คน ที่มีอายุระหว่าง 37 ถึง 73 ปี ในศูนย์วิจัย 22 แห่งในอังกฤษ


การศึกษานี้ ให้ผลเหมือนกับรายงานก่อนหน้านั้น ที่การดื่มกาแฟที่มีและไม่มีคาเฟ่อีน จะช่วยลดอัตราตายจากทุกสาเหตุ และที่เกี่ยวกับโรคมะเร็งและที่เกี่ยวกับโรคของหัวใจและเส้นเลือด


โดยทั้งนี้ ลดความเสี่ยงของการตายลงได้ประมาณ 30% โดยที่จะเป็นกาแฟที่ไม่ใส่ หรือใส่น้ำตาลและน้ำตาลเทียมก็ตาม โดยกลุ่มที่ไม่ใส่น้ำตาลหรือน้ำตาลเทียม การดื่มประมาณสามแก้วหรือสามถ้วยกาแฟจะช่วยลดการตายได้ดีที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับคนที่ไม่ดื่มกาแฟเลย ส่วนในกลุ่มที่ใส่ความหวาน การดื่มประมาณสองแก้วจะได้ผลดีที่สุด แต่ในข้อมูลรายละเอียดนั้น การดื่มไปถึง สามแก้วครึ่ง จนถึงสี่แก้วครึ่ง ก็ยังคงได้ประโยชน์


ทั้งนี้ ไม่จำกัดว่าจะเป็นกาแฟบด หรือกาแฟอินสแตนท์ ก็ตาม แต่ทั้งนี้ การดื่มมากเกินไปก็จะลดความดีงามของกาแฟไป โดยความเสี่ยงของการเสียชีวิตจะกลับไปเท่ากับคนที่ไม่ได้ดื่มกาแฟที่มา : เฟซบุ๊ก ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา Thiravat Hemachudha

 

ติดตาม TNN Health ผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้ที่  

Website : https://www.tnnthailand.com/news/health/

Facebook : https://bit.ly/TNNHealthFacebook

Youtube : https://bit.ly/TNNHealthYoutube

TikTok : https://bit.ly/TNNHealthTikTok

Line @TNNHEALTH : https://lin.ee/MNckVHq

หรือดูรายการ Live ได้ทาง https://bit.ly/TNNHealthFacebook

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง