TNN online เปิด 10 วิธี ทำให้นอนหลับ สำหรับ ‘คนสูงวัย’ ลดปัญหาสุขภาพ-เสริมภูมิ

TNN ONLINE

Health

เปิด 10 วิธี ทำให้นอนหลับ สำหรับ ‘คนสูงวัย’ ลดปัญหาสุขภาพ-เสริมภูมิ

เปิด 10 วิธี ทำให้นอนหลับ สำหรับ ‘คนสูงวัย’ ลดปัญหาสุขภาพ-เสริมภูมิ

เปิด 10 วิธี ทำให้นอนหลับ สำหรับ ‘คนสูงวัย’ ปฏิบัติตามนี้ช่วยลดปัญหาสุขภาพ-เสริมภูมิต้านทาน

เนื่องในโอกาส วันนอนหลับโลก World Sleep Day ปี 2566 ตรงกับวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม ภายใต้คำขวัญ “การนอนเป็นสิ่งสำคัญ นอนดีทุกวันสุขภาพแข็งแรง


การนอนหลับดีมีประโยชน์อย่างไร?


การนอนหลับที่เพียงพอและสม่ำเสมอ เป็นองค์ประกอบที่สำคัญของการรักษาสุขภาพ ความสำคัญของการนอน คือ เพื่อให้ร่างกายได้พักผ่อน ได้ซ่อมแซมส่วนต่างๆ ของร่างกาย ตลอดทุกช่วงวัยตั้งแต่ทารกในครรภ์มารดา เ

ด็กปฐมวัย และเด็กวัยเรียน การนอนหลับมีบทบาทสำคัญกับการเจริญเติบโตพัฒนาการของร่างกายและสมอง 

ในวัยรุ่น วัยผู้ใหญ่ และวัยผู้สูงอายุ มีผลต่อการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันสุขภาพและโรคประจำตัว ซึ่งการนอนหลับไม่เพียงพอ หรือโรคของการนอนหลับเป็นปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพ โรคประจำตัว ภาวะภูมิต้านทานต่ำ และเพิ่มความโอกาสเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน

เปิด 10 วิธี ทำให้นอนหลับ สำหรับ ‘คนสูงวัย’ 

 กลุ่มผู้สูงอายุ เป็นกลุ่มวัยที่ควรนอนพักผ่อนวันละ 7-9 ชั่วโมง จะทำร่างกายมีการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ ป้องกันการเกิดโรคต่างๆ เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิต โรคอ้วน โรคซึมเศร้า โรคสมองเสื่อม ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของการมีสุขภาพที่ดี 


10 วิธี ทำให้นอนหลับ สำหรับ ‘คนสูงวัย’


1.เข้านอนและตื่นนอนให้ตรงเวลาทุกวัน 

2. รับแสงแดดในตอนเช้าอย่างน้อย 30 นาที

 3. ไม่นอนในเวลากลางวัน ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ ก็ไม่ควรเกิน 30 นาที 

4. ควรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ แต่ก่อนนอน 2 ชั่วโมงไม่ควรออกกําลังกาย 

5. หลีกเลี่ยงคาเฟอีน และอาหารมื้อหนักอย่างน้อย 4 ชั่วโมงก่อนนอน 

6. งดการดื่มแอลกอฮอล์ และ สูบบุหรี่ อย่างน้อย 4 ชั่วโมงก่อนนอน 

7. นอนเตียงนอนที่สบาย 

8.ควรผ่อนคลาย เพื่อลดความวิตกกังวล 

9.ควรใช้ห้องนอนเพื่อการนอนเท่านั้น ไม่เล่นโทรศัพท์มือถือ หรือกินอาหารบนเตียงนอน 

10. หากนอนไม่หลับภายใน 30 นาที ควรลุกไปทำกิจกรรมอื่นๆ แล้วกลับมานอนใหม่อีกครั้ง


นอกจากนี้ กลุ่มวัยอื่นๆ ควรให้ความสำคัญต่อการนอนที่เพียงพอ มีสุขอนามัยการนอนหลับที่ดี และมีระยะเวลาในการนอนที่เหมาะสมในแต่ละวัย ได้แก่ 


ระยะเวลาการนอนในแต่ละวัย


ทารกแรกเกิด อายุ 0-3 เดือน วันละ 14-17 ชั่วโมง 

เด็กทารก อายุ 4-11 เดือน วันละ 12-16 ชั่วโมง 

เด็กหัดเดิน อายุ 1-2 ปี วันละ 11-14 ชั่วโมง

 เด็กก่อนวัยเรียน อายุ3-4 ปี วันละ 10-13 ชั่วโมง 

เด็กวัยเรียน อายุ 6-13 ปี วันละ 9-11 ชั่วโมง 

วัยรุ่น อายุ 14-17 ปี วันละ 8-10 ชั่วโมง 

วัยผู้ใหญ่ วันละ 7-9 ชั่วโมง

สตรีมีครรภ์ วันละ 7-9 ชั่วโมง

เปิด 10 วิธี ทำให้นอนหลับ สำหรับ ‘คนสูงวัย’ ลดปัญหาสุขภาพ-เสริมภูมิ

ข้อมูลจาก : กรมอนามัย 

ภาพจาก :  AFP 

ข่าวแนะนำ