TNN online วันสตรีสากล ตรวจฟรี "มะเร็งปากมดลูก" ไม่มีค่าใช้จ่าย เช็กขั้นตอน-เงื่อนไขได้ที่นี่

TNN ONLINE

Health

วันสตรีสากล ตรวจฟรี "มะเร็งปากมดลูก" ไม่มีค่าใช้จ่าย เช็กขั้นตอน-เงื่อนไขได้ที่นี่

วันสตรีสากล ตรวจฟรี มะเร็งปากมดลูก ไม่มีค่าใช้จ่าย เช็กขั้นตอน-เงื่อนไขได้ที่นี่

8 มีนาคม ของทุกปีเป็นวันสตรีสากล ชวนหญิงไทยช่วงอายุ 30-60 ปี เข้ารับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก สถานพยาบาลตามสิทธิได้ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ตรวจคัดกรอง "มะเร็งปากมดลูก" ฟรี 8 มีนาคม ของทุกปีเป็นวันสตรีสากล ชวนหญิงไทยช่วงอายุ 30-60 ปี เข้ารับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกที่สถานพยาบาลตามสิทธิได้ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ทุกวันที่ 8 มี.ค. ของทุกปีเป็นวันสตรีสากล ซึ่งเป็นวาระที่กระตุ้นให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงบทบาทและการให้ความคุ้มครองผู้หญิง 

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สาธารณสุข ได้เน้นย้ำถึงนโยบายที่รัฐบาลให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพ การเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขของผู้หญิง จึงได้ยกระดับบริการป้องกันและคัดกรองโรคร้ายของผู้หญิง เช่น มะเร็งปากมดลูก ซึ่งเป็นภัยคุกคามและเป็นสาเหตุการเสียชีวิตของผู้หญิงไทยเป็นอันดับ 2 รองจากมะเร็งเต้านม ให้เป็นบริการพื้นฐานที่ประชาชนทุกระดับสามารถเข้าถึงได้ฟรี

นายอนุทิน ใช้โอกาสในช่วงใกล้วันสตรีสากลรณรงค์ให้ผู้หญิงไทยห่างไกลโรคมะเร็งปากมดลูก โดยเชิญชวนผู้หญิงไทยช่วงอายุ 30-60 ปี เข้ารับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยเอชพีวี ดีเอ็นเอ เทสต์ (HPV DNA test) ที่สถานพยาบาลตามสิทธิได้ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย 

รายละเอียดตรวจคัดกรอง "มะเร็งปากมดลูก"  

- ผู้มีสิทธิบัตรทอง ภายใต้หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

สามารถตรวจสอบหน่วยให้บริการได้หลายช่องทาง ได้แก่ สายด่วน สปสช. 1330, ไลน์ สปสช. ไลน์ไอดี @nhso, เฟซบุ๊ค สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

- หากใช้บริการแอปพลิเคชันเป๋าตังอยู่แล้ว 

สามารถเข้าไปตรวจสอบสิทธิและหน่วยบริการใกล้บ้านได้ที่เมนู“กระเป๋าสุขภาพ” แล้วเข้าไป สิทธิสุขภาพดีป้องกันโรค จะพบเมนูตรวจคัดกรองมะเร็งสตรี สามารถตรวจสอบหน่วยบริการและทำการนัดหมายล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชันได้เลย

การให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ได้รับความเห็นชอบให้บรรจุเป็นบริการอยู่ภายใต้หลักประกันสุขภาพแห่งชาติมาตั้งแต่ปี 2563 เพื่อให้บริการการตรวจคัดกรองโรคร้ายเข้าถึงประชาชนในทุกระดับหากพบอาการป่วยตั้งแต่ระยะแรก ก็สามารถเข้ารับการรักษาตามสิทธิมีโอกาสหายขาดสูง ลดโอกาสการเสียชีวิตในผู้หญิงลง

ทั้งนี้ การเพิ่มสิทธิตรวจคัดกรองดังกล่าว เป็นการดำเนินการที่ครอบคลุมต่อเนื่องจากที่กระทรวงสาธารณสุขสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) และกระทรวงศึกษาธิการได้ร่วมกันดำเนินโครงการให้วัคซีน HPV เพื่อป้องกันมะเร็งปากมดลูกแก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5 ในโรงเรียนทั่วประเทศฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย มาตั้งแต่ปี2558 ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งการให้ทั้งวัคซีนและตรวจคัดกรองแก่ผู้หญิงในวัยที่เหมาะสมนั้น จะช่วยป้องกันการเกิดโรคและให้การรักษาอย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุม

รัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เล็งเห็นความสำคัญในการดูแลสุขภาพผู้หญิงจากโรคร้ายต่างๆ โดยโรคที่สามารถป้องกันได้อย่างมะเร็งปากมดลูก ก็ได้รับบรรจุอยู่ในหลักประกันสุขภาพพื้นฐานไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ทั้งการให้วัคซีน การตรวจคัดกรอง เพื่อให้ประชาชนทุกระดับเข้าถึงบริการอย่างเท่าเทียม
ข้อมูลจาก Thaigov

ภาพจาก TNN ONLINE


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง