TNN online "ไวรัสมาร์บวร์ก" ศูนย์จีโนมฯเปิดวงจรการแพร่ระบาด

TNN ONLINE

Health

"ไวรัสมาร์บวร์ก" ศูนย์จีโนมฯเปิดวงจรการแพร่ระบาด

ไวรัสมาร์บวร์ก ศูนย์จีโนมฯเปิดวงจรการแพร่ระบาด

ศูนย์จีโนมฯ เปิดวงจรการแพร่ระบาดของ "ไวรัสมาร์บวร์ก" ในแอฟริกา พบติดเชื้อระหว่างผู้ป่วยและบุคลากรในโรงพยาบาล มีสัดส่วนสูงถึง 1 ต่อ 20

ศูนย์จีโนมฯ เปิดวงจรการแพร่ระบาดของ "ไวรัสมาร์บวร์ก" ในแอฟริกา พบติดเชื้อระหว่างผู้ป่วยและบุคลากรในโรงพยาบาล มีสัดส่วนสูงถึง 1 ต่อ 20


ศูนย์จีโนมทางการแพทย์ โรงพยาบาลรามาธิบดี โพสต์ข้อความเกี่ยวกับ ไวรัสมาร์บวร์ก โดยระบุว่า "วงจรการแพร่ระบาดของไวรัสมาร์บวร์กในแอฟริกา


-รังโรค(reservoir)ของไวรัสมาร์บวร์ก คือค้างคาว(กินผลไม้)ที่อาศัยในถ้ำ  

-คนงานที่เข้าไปขุดแร่ในถ้ำหรือนักท่องเที่ยวถ้ำเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะติดเชื้อจากการสัมผัสกับอุจจาระ หรือปัสสาวะของค้างคาวที่มีไวรัสมาร์บวร์กปะปนอยู่ เมื่อนำนิ้วมือที่มีไวรัสปนเปื้อนไปลูบ เกา หรือขยี้บริเวณปาก จมูก และตาซึ่งเป็นเนื้อเยื่ออ่อนไวรัสจะสามารถแพร่เข้าสู่ร่างกายได้

-ต้นไม้ใหญ่และสวนปาล์มน้ำมันเป็นแหล่งอาหารสำหรับค้างคาว ผลไม้ประเภทนี้ที่จะไปชุมนุมกันเป็นจำนวนมากซึ่งอาจมีการแพร่กระจายไวรัสไปยังผู้ที่อาศัย หรือทำงานในบริเวณนั้น

-การล่าสัตว์และการสัมผัสกับสารคัดหลั่งจากซากสัตว์ที่ติดเชื้อไวรัสมาร์บวร์กเป็นอีกปัจจัยเสี่ยงสำหรับการติดเชื้อไวรัสมาร์บวร์กในมนุษย์

-ไวรัสมาร์บวร์กสามารถแพร่กระจายในหมู่มนุษย์ผ่านการสัมผัสโดยตรงกับของเหลวจากร่างกาย ผู้ติดเชื้อหรือผู้ตายที่ติดเชื้อซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ในระหว่างพิธีศพ

-การติดเชื้อระหว่างบุคลากรในโรงพยาบาลกับผู้ติดเชื้อที่มารักษาตัวในโรงพยาบาล มีสัดส่วนสูงถึง 1 ต่อ 20 ของผู้ติดเชื้อทั้งหมดในแต่ละช่วงของการระบาด

-ในพื้นที่ที่ลิงและไพรเมตอาศัยอยู่ใกล้กับมนุษย์ พวกมันอาจติดเชื้อไวรัส ซึ่งอาจนำไปสู่การเจ็บป่วยรุนแรงและเสียชีวิตได้ 

สิ่งนี้พบได้จากการระบาดของไวรัสอีโบลาหลายครั้งในแอฟริกากลาง ซึ่งกอริลล่าและลิงชิมแปนซีจำนวนมากเสียชีวิตเนื่องจากการติดเชื้อ

การลดลงของประชากรลิงเนื่องจากไวรัสมาร์บวร์ก และอีโบลาไม่เพียงแต่จะเป็นการสูญเสียสัตว์สงวนสำคัญเหล่านี้เท่านั้น แต่ยังจะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศโดยรวม ตัวอย่างเช่น ไม้ผลจำนวนมากในแอฟริกากลางอาศัยลิงเหล่านี้ในการกระจายเมล็ดพันธุ์ การสูญเสียสัตว์เหล่านี้อาจส่งผลต่อการเจริญเติบโตและการงอกใหม่ของต้นไม้เหล่านี้ในแอฟริกาได้มีความพยายามในการปกป้องประชากรลิงจากการติดเชื้อฟิโลไวรัสด้วยเช่นกัน"

ที่มา ศูนย์จีโนมทางการแพทย์

ภาพจาก รอยเตอร์

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง