TNN online “ไวรัสมาร์บวร์ก” ติดต่อทางเลือด-อุจจาระ เสี่ยงเสียชีวิตสูง จริงหรือ?

TNN ONLINE

Health

“ไวรัสมาร์บวร์ก” ติดต่อทางเลือด-อุจจาระ เสี่ยงเสียชีวิตสูง จริงหรือ?

“ไวรัสมาร์บวร์ก” ติดต่อทางเลือด-อุจจาระ เสี่ยงเสียชีวิตสูง จริงหรือ?

ไทยประกาศมาตรการเฝ้าระวัง “ไวรัสมาร์บวร์ก” อัตราตายสูง ติดต่อทางเลือดและอุจจาระ สธ.ตอบชัดจริงหรือไม่?

วันนี้ ( 20 ก.พ. 66 )ตามที่มีการเผยแพร่ข่าวสารในสังคมออนไลน์เรื่องไทยประกาศมาตรการเฝ้าระวัง “ไวรัสมาร์บวร์ก” อัตราตายสูง ติดต่อทางเลือดและอุจจาระ ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง 

กระทรวงสาธารณสุขได้เฝ้าติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสมาร์บวร์ก (Marburg virus disease) ในประเทศอิเควทอเรียลกินี แอฟริกากลาง ที่ทำให้มีผู้ป่วยเสียชีวิตแล้วอย่างน้อย 9 ราย โดยได้รับรายงานว่า ผู้เสียชีวิตทั้งหมดมีอาการติดเชื้อรุนแรง เป็นไข้และอาเจียนเป็นเลือด ทั้งนี้ยังพบผู้ป่วยต้องสงสัยว่าส่วนใหญ่มีอาการไข้ อ่อนเพลีย อาเจียนเป็นเลือดและท้องเสีย โดยพบไวรัสในค้างคาวและแพร่เชื้อมาสู่คน นอกจากนี้ ยังติดต่อได้ผ่านการสัมผัสโดยตรงกับเลือดและสารคัดหลั่งจากร่างกายผู้ติดเชื้อ หรือสัมผัสเชื้อไวรัสที่ปนเปื้อนบนพื้นผิววัสดุต่าง ๆ 

ปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนหรือยาต้านไวรัสที่รักษาโรคติดเชื้อไวรัสมาร์บวร์กได้ จะให้การรักษาเป็นแบบประคับประคองตามอาการ ล่าสุดมีรายงานข่าวพบผู้ป่วยสงสัยเพิ่ม 2 รายบริเวณชายแดนประเทศแคเมอรูน ติดกับพื้นที่ระบาดในประเทศอิเควทอเรียลกินี จึงได้เพิ่มระดับการเตรียมความพร้อมระบบการเฝ้าระวังและคัดกรองที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศทุกแห่ง ตลอดจนแจ้งสถานบริการสาธารณสุขทั่วประเทศหากพบผู้ป่วยสงสัยให้เก็บตัวอย่างส่งตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการและรายงานผู้ป่วยที่สงสัยภายใน 3 ชั่วโมง 

ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ https://ddc.moph.go.th/ หรือโทรสายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ข้อมูลจาก : ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม

ภาพจาก :  AFP 

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง