TNN online "ต่อเล็บปลอมบ่อย" เสี่ยงติดเชื้อที่เล็บและนิ้วมือ จริงหรือ? เช็กเลย

TNN ONLINE

Health

"ต่อเล็บปลอมบ่อย" เสี่ยงติดเชื้อที่เล็บและนิ้วมือ จริงหรือ? เช็กเลย

ต่อเล็บปลอมบ่อย เสี่ยงติดเชื้อที่เล็บและนิ้วมือ จริงหรือ? เช็กเลย

ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ไขข้อสงสัย "ต่อเล็บปลอมบ่อย" เสี่ยงติดเชื้อที่เล็บและนิ้วมือ จริงหรือ? กรมอนามัย ชี้แจงแล้ว

ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ไขข้อสงสัย "ต่อเล็บปลอมบ่อย" เสี่ยงติดเชื้อที่เล็บและนิ้วมือ จริงหรือ? กรมอนามัย ชี้แจงแล้ว


ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับประเด็นเรื่องต่อเล็บปลอมบ่อย เสี่ยงติดเชื้อที่เล็บ และนิ้วมือ ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง


การต่อเล็บปลอม มีความเสี่ยงที่จะทำให้เล็บติดเชื้อได้ สาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจากความสะอาดของเครื่องมือเครื่องใช้ของร้านเสริมสวย ดังนั้น ร้านเสริมสวย จะต้องทำความสะอาดเครื่องมือทำเล็บ ตะไบเล็บ ที่แคะเล็บ และที่ตัดเล็บ โดยฆ่าเชื้อโรคด้วยเอทิลแอลกอฮอล์ หลังการใช้งานทุกครั้ง สำหรับช่างทำเล็บนั้นจะต้องดูแลสุขภาพอนามัยตนเองให้แข็งแรง และรักษาความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ โดยใส่ผ้าปิดปากปิดจมูก รวมถึงมีการตรวจสุขภาพประจำปี และมีใบรับรองแพทย์ หากเป็นโรคติดต่อ ต้องรักษาตนเองจนหายเป็นปกติ


ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ https://anamai.moph.go.th/th หรือโทร 0-2590-4000
ที่มา ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม

ภาพจาก AFP/TNN Online

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง